Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Klinická pediatrie

Druhé vydání

Obsah

1. Fétus a novorozenec (P. Zoban, M. Černý)

1.1. Péče o plod a novorozence

1.2. Prekoncepční a prenatální péče

1.3. Základní pojmy a definice

1.4. Fetální medicína

1.5. Adnátní infekce

1.6. Adaptace novorozence po porodu

1.7. Resuscitace novorozence

1.8. Rizikový novorozenec

1.9. Fyzikální vyšetření novorozence

1.10. Abstinenční syndrom novorozence

1.11. Novorozenecký screening

1.12. Stabilizace novorozence po porodu

1.13. Perinatální asfyxie

1.14. Porodní poranění

1.15. Nedonošený novorozenec

1.16. Žloutenky novorozenců

1.17. Poruchy dýchání donošených novorozenců

1.18. Perinatální infekce novorozenců

1.19. Poruchy vnitřního prostředí

1.20. Hematologické problémy novorozenců

1.21. Perinatální postižení CNS novorozenců

 

2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin (K. Bláhová, F. Fencl)

2.1. Tělesné tekutiny

2.2. Sodík

2.3. Draslík

2.4. Vápník

2.5. Hořčík

2.6. Fosfor

2.7. Acidobazická rovnováha

2.8. Rehydratační terapie

2.9. Parenterální výživa

 

3. Intenzivní péče (V. Vobruba, O. Černá)

3.1. Srdeční selhání

3.2. Šokové stavy

3.3. Respirační insuficience

3.4. Sepse v dětském věku

3.5. Diagnostické a léčebné výkony v intenzivní péči

3.6. Základní monitorování v dětské intenzivní medicíně

3.7. Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku

3.8. Intoxikace v dětském věku

3.9. Porucha vědomí

 

4. Výživa (J. Nevoral)

4.1. Výživa zdravých kojenců

4.2. Výživa batolete, předškolního a školního dítěte

 

5. Dědičné poruchy metabolismu (J. Zeman)

5.1. Klinické projevy metabolických onemocnění

5.2. Novorozenecký screening dědičných poruch metabolismu

5.3. Úloha dětského lékaře v diagnostice dědičných poruch metabolismu

5.4. Poruchy metabolismu aminokyselin

5.5. Poruchy metabolismu nízkomolekulárních látek s klinicky akutním průběhem

5.6. Poruchy ß-oxidace mastných kyselin

5.7. Poruchy metabolismu peroxisomů

5.8. Poruchy metabolismu vysokomolekulárních látek s klinicky protrahovaným průběhem

5.9. Mitochondriální poruchy energetického metabolismu

5.10. Dědičné metabolické poruchy purinů a pyrimidinů

5.11. Poruchy glykosylace proteinů

5.12. Dědičně podmíněné poruchy metabolismu lipoproteidů

5.13. Dědičné poruchy krvetvorby a hemokoagulačních faktorů

5.14. Dědičné poruchy endogenní syntézy cholesterolu

5.15. Glykogenózy

 

6. Endokrinologie (J. Lebl, M. Šnajderová, R. Pomahačová, Z. Šumník, S. Koloušková)

6.1. Poruchy růstu

6.2. Poruchy pubertálního vývoje

6.3. Poruchy vodní a iontové rovnováhy

6.4. Poruchy funkce štítné žlázy

6.5. Poruchy kalciumfosfátového metabolismu

6.6. Poruchy funkce nadledvin

6.7. Poruchy sexuálního vývoje

6.8. Diabetes mellitus

6.9. Endogenní hypoglykémie

6.10. Obezita

 

7. Imunodeficience (A. Šedivá)

7.1. Primární imunodeficience

7.2. Sekundární imunodeficience

7.3. Periodické horečky a další syndromy s poruchou regulace zánětlivé odpovědi

 

8. Alergická onemocnění (P. Pohunek)

8.1. Definice a historie

8.2. Epidemiologie

8.3. Etiologie a patogeneze

8.4. Diagnostika

8.5. Klinické projevy

 

9. Revmatologie (J. Hoza, P. Doležalová, A. Šedivá, D. Němcová)

9.1. Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku

9.2. Juvenilní idiopatická artritida

9.3. Juvenilní systémový lupus erythematodes

9.4. Juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie

9.5. Vaskulitidy v dětském věku

9.6. Juvenilní sklerodermie

 

10. Nemoci trávicí soustavy (J. Nevoral, J. Bronský, R. Kotalová)

10.1. Gastrointestinální symptomy

10.2. Onemocnění úst a hltanu

10.3. Onemocnění jícnu

10.4. Onemocnění žaludku

10.5. Traumatická poranění jícnu a cizí tělesa v jícnu a žaludku

10.6. Vrozené vývojové vady střeva

10.7. Poruchy motility a Hirschsprungova nemoc

10.8. Ileus a invaginace

10.9. Nespecifické střevní záněty

10.10. Alergie na potraviny

10.11. Akutní průjmové onemocnění

10.12. Chronické průjmové onemocnění

10.13. Onemocnění spojená s malabsorpcí

10.14. Akutní apendicitida

10.15. Funkční bolesti břicha

10.16. Nádorová střevní onemocnění

10.17. Kýly, defekty stěny břišní a mezenteriální cysty

10.18. Proktologie

10.19. Onemocnění pobřišnice

10.20. Onemocnění pankreatu

10.21. Onemocnění jater

 

11. Respirační systém (P. Pohunek, Z. Vančíková, J. Šulc, L. Pelikán, T. Svobodová, V. Vávrová)

11.1. Vývoj respiračního systému

11.2. Vrozené vady respiračního systému

11.3. Vyšetřovací postupy

11.4. Akutní onemocnění dýchacích cest

11.5. Pneumonie

11.6. Chronická bronchitida v dětském věku

11.7. Chronické postižení plic při aspiraci

11.8. Plicní postižení u poruch obranyschopnosti organismu

11.9. Průduškové astma v dětském věku

11.10. Difúzní onemocnění plicního parenchymu

11.11. Cystická fibróza

11.12. Tuberkulóza

 

12. Kardiovaskulární systém (V. Chaloupecký)

12.1. Vyšetřovací metody

12.2. Vrozené srdeční vady

12.3. Poruchy srdečního rytmu a synkopa

12.4. Zánětlivá onemocnění

12.5. Kardiomyopatie a jiná onemocnění srdce

12.6. Preventivní kardiologie

12.7. Léčebné postupy a mezioborová problematika

 

13. Hematologie (J. Starý, I. Hadačová, K. Petrtýlová)

13.1. Normální hodnoty krevního obrazu

13.2. Selhání kostní dřeně

13.3. Onemocnění erytrocytární řady

13.4. Onemocnění neutrofilní řady

13.5. Trombocytopenie a trombocytopatie

13.6. Trombocytóza

13.7. Koagulopatie

13.8. Hemoterapie

 

14. Onkologie (J. Starý)

14.1. Úvod

14.2. Akutní lymfoblastická leukémie

14.3. Akutní myeloidní leukémie

14.4. Leukémie u Downova syndromu

14.5. Myeloproliferativní onemocnění

14.6. Myelodysplastický syndrom

14.7. Juvenilní myelomonocytární leukémie

14.8. Maligní lymfomy

14.9. Histiocytóza z Langerhansových buněk

14.10. Nádory centrálního nervového systému

14.11. Neuroblastom

14.12. Nefroblastom

14.13. Nádory jater

14.14. Retinoblastom

14.15. Maligní nádory kostí

14.16. Sarkomy měkkých tkání

14.17. Germinální nádory

14.18. Pozdní následky onkologické terapie

 

15. Nefrologie a urologie (J. Janda, T. Seeman)

15.1. Vyšetřovací metody

15.2. Vrozené vady ledvin a močových cest

15.3. Infekce močových cest

15.4. Glomerulonefritidy

15.5. Nefrotický syndrom

15.6. Tubulopatie

15.7. Urolitiáza

15.8. Enuréza

15.9. Akutní poškození a selhání ledvin u dětí

15.10. Chronické poruchy funkce ledvin a náhradní terapie        

15.11. Hypertenze

15.12. Nádory uropoetického traktu u dětí

15.13. Etické a psychosociální problémy u dětí s onemocněním ledvin

 

16. Psychiatrické a psychosomatické poruchy (J. Koutek)

16.1. Neurotické a úzkostné poruchy se somatickými projevy

16.2. Duševní poruchy s převahou somatických příznaků

16.3. Sebepoškozování a suicidiální jednání v dětství a adolescenci

16.4. Poruchy příjmu potravy

16.5. Neorganická enuréza a enkopréza

16.6. Tikové poruchy

16.7. Hyperkinetická porucha

16.8. Poruchy chování

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy