Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Femoroacetabulární impingement syndrom

Obsah

Předmluva

1. Definice

2. Úvod

3. Morfologie kyčelního kloubu

4. Etiologie

5. Výskyt

6. Patogeneze

Cam deformita

Pincer deformita

Poškození acetabulárního labra

Poškození kloubní chrupavky

Extraartikulární impingement

7. Klinický obraz a klinické vyšetření

8. Radiologické vyšetření kyčelního kloubu

Nativní skiagrafie

Zobrazení anatomických struktur

Hodnocení rtg nálezu

Sonografické vyšetření

Artrografie kyčelního kloubu

Vyšetření MRI

Vyšetření CT

9. Konzervativní léčba

10. Chirurgická léčba

Operační metody - výkony na proximálním femuru (Osteochondroplastika proximálního femuru; Redukční osteotomie hlavice; Modifikovaná Dunnova osteotomie krčku; Osteotomie krcˇku; Spongioplastika hlavice, ošetření chondrální léze hlavice)

Operační metody - výkony na acetabulu (Redukce acetabula - acetabulární trimming; Reverzní Ganzova periacetabulární osteotomie; Rekonstrukce acetabulárního labra / labrum-refixace, transplantace labra; Ošetření chondrálních lézí acetabula)

Operační přístupy (Laterální, anterolaterální přístup; Přední přístup; Laterodorzální přístup s řízenou kyčelní luxací / Mercati, Ganz; Přední MIS přístup; Artroskopie kyčelního kloubu; Kombinovaný přístup / přední MIS přístup a artroskopie)

11. Komplikace

12. Hodnocení vlastního souboru

Zhodnocení výsledků záchovných operací

13. Závěr

Seznam zkratek a termínů

Rejstřík

 ZPĚT na detail knihy