Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Forenzní a klinická toxikologie

Laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání

Obsah

Předmluva k aktualizovanému vydání

1. Cíle toxikologických vyšetření

2. Farmakokinetika, metabolismus

2.1. Absorpce

2.2. Distribuce

2.3. Eliminace

2.4. Akumulace nox

3. Biotransformace

4. Otrava, předávkování; toxické hladiny; interakce nox

5. Obecné přístupy k terapii akutních oprav

6. Laboratorní diagnostika otrav, abúzu drog; volba vzorků; limity detekce a časové detekční okno

7. Vývojové trendy v analytické toxikologii

7.1. Současné toxikologické metody, přednosti a omezení

7.2. Validace metod, potřebný rozsah v toxikologii

8. Noxy v akutních otravách

8.1. Kyseliny a zásady

8.2. Kovy

8.3. Plyny

8.4. Těkavé látky

8.5. Alkoholy, glykoly

8.6. Pesticidy

8.7. Předávkování léčivy, návykovými látkami

8.8. Otravy způsobené rostlinami, houbami

8.9. Abúzus drog, toxikomanie

9. Alternativní materiály se zřetelem na průkaz drog

9.1. Sliny

9.2. Mekonium

9.3. Vlasy

10. Legislativa ve vztahu k návykovým látkám

Praktické informace týkající se akutních otrav

Použitá a doporučená literaturaZPĚT na detail knihy