Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Slyšet neviděné / vidět neslyšené

Folkové eseje o filmové hudbě aneb desetkrát deseti způsoby totéž

Obsah

Jak číst knihy o hudbě?

Múzičnost, muzikalita, amúzie

Mozek, oko a ucho

Mág a magie hudby na úsvitu kulturních dějin

Historické pozadí a jeho stylizace

Orgiastické rituály, erós a moc

Moc hudby na pozadí doby

Melodie a atonalita

Proměny hudební stavby

Melodie řeči a vypravěč

Animace, móda, trh a média

Demokracie hudby a etika

Politizace hudby, etika a zneužití hudby mocí

Klišé a alternativa

Skladatel a spektákl

Kulturní imperialismus globálního popu

Tanec a rytmické gesto

Hudba a originalita

Fascinace hlasem

Vnímání hudby tělem

Jak posloucháme hudbu ve skutečném životě, jak ve filmu?

Absolutní svoboda hudby a generační tabu

Pravdivost a pravděpodobnost hudebního dramatu

Muzikantský slabikář

 

Múzické aspekty filmové řeči

Vzdělání, nebo intuice?

Symbióza hudby a filmu

Kořeny hudby pohledem filmaře

Skrytá hudba obrazů - jak slyšet viděné?

Obraznost a hudba

Hudba a vizualita

Melodie jako příběh

Sny a realita

Herec, loutka a gesto

Jak slyšet sama sebe?

Hudební představa

Umění neříct vše

Velký příběh víry

Hudebnost příběhu

Umění naslouchat

Konvence a komerce

Skladatel jako demiurg stylu

Mýtus a skutečnost

Hudební drama

Funkce scénické hudby

Hudební smog v animovaném filmu

Proměny vnímání zvuku v prostoru příběhu

Hudebník a scénář

Role vypravěče

Vjem, počitek a prožitek

Diktatura paní Módy

 

Psychologie smyslu, překonávání hranic

Synkretické vnímání

Nástrojové barvy

Překonávání hranic

 

Skladatel v továrně na umění

Racionální vyprávění, nadsázka a klam

Sound canvas - organizace zvukového materiálu (zvuková architektura filmu)

Vizuální inspirace a hudební příběh

Filmový čas a temporytmus

 

Hudba a divák

Hranice symfonického kýče

Krása není líbivá

Dotvoření nahrávky

Eklektik a originál

Technologie a stylové roviny filmu

Styly animace a kompozice

Kouzlo hudebního motivu

Mezižánry a mobilita animace

Fiktivní realita a skutečnost

Herec a animátor

Scénická hudba a žánr

Dětská hudba - nebo hudba zdětinštělých skladatelů?

Polopravdy a klišé

Stisk doby

Amatér ve studiu (low-tech a špatná hudba)

Skladatel-interpret v domácím studiu

Vzorce prostorového vnímání

Setrvalost práce a vrtkavost úspěchu

Pravda fikce a klam realismu

Recyklace historických záznamů

Gender a krása

 

Myšlení nástrojem

Povaha hudebníka - inspirace a náhoda

Konvence a inovace

Krást či nekrást?

Triky z domácího studia

Charaktery postav a nástrojů

Instrumentace charakterů

Věčný začátek

Skladatel, nebo filmař?

Charisma příběhu

Originální kopie

Hudba tváře

Kritická stadia při nasazování hudby

Vidět slyšené - nebo slyšet viděné?

P. S.

 

Použitá literatura

O autorovi

Souhrn

Summary

Jmenný rejstřík

Názvový rejstřík

Věcný rejstříkZPĚT na detail knihy