Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Genetika v klinické praxi V.

Obsah

Slovo úvodem (W. Didden)

1. Poruchy hemostázy (M. Matýšková, P. Smejkal, M. Penka)

2. Genetika v dermatologii (B. Pinková, R. Brdička)

3. Genetika revmatických onemocnění (K. Pavelka, K. Bubová, H. Ciferská, M. Filková, B. Stibůrková)

4. Vrozené a získané v lidské sexualitě (J. Zvěřina)

5. Genetika a poruchy řeči (O. Dlouhá)

6. Genetika poruch sluchu (R. Kremlíková Pourová)

7. Biologická léčba - oligonukleotidová terapeutika (O. Šeda)

Dodatky:

Farmakogenetika a farmakogenomika (L. Šedová, O. Šeda)

Nutrigenetika a nutrigenomika (O. Šeda, L. Šedová)

Možnosti genetické predikce ve stomatologii (M. Švábová)

Stárnutí jako dědičná nemoc? (R. Brdička, R. Omelka)

Etické problémy medicíny související se vstupem molekulární genetiky do klinické praxe (R. Omelka, R. Brdička)

Doslov - Ohlédnutí za pěti díly genetiky v klinické praxi (R. Brdička)

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy