Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Antibiotika v klinické praxi

Obsah

Předmluva

1. Co jsou to antibiotika?

2. Přehled nejčastějších patogenních bakterií

3. Mechanismy účinku antibiotik

4. Rezistence na antibiotika

5. Farmakologie antibiotik

6. Co-trimoxazol

7. Peniciliny

8. Peniciliny s inhibitory beta-laktamáz

9. Cefalosporiny

10. Karbapenemy

11. Monobaktamy

12. Glykopeptidy

13. Lipoglykopeptidy

14. Lipopeptidy

15. Polymyxiny

16. Aminoglykosidy

17. Fluorochinolony

18. Makrolidy

19. Linkosamidy

20. Tetracykliny a glycylcykliny

21. Oxazolidinony

22. Chloramphenicol

23. Nitroimidazoly

24. Nitrofurany

25. Rifamyciny

26. Fosfomycin

27. Fidaxomicin

28. Principy antibiotické terapie

29. Diferenciální diagnostika

30. Mikrobiologická diagnostika

31. Urgentní antibiotická terapie

32. Empirická antibiotická terapie

33. Faktory pacienta

34. Nežádoucí účinky antibiotik

35. Úprava antibiotické terapie

36. Délka antibiotické terapie

37. Tipy a triky do klinické praxe

Poděkování

Summary

Literatura

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy