Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy u dětí / 50 let molekuly DDAVP

Motolské pediatrické semináře 3

Obsah

Úvodní slovo (J. Lebl)

Ing. Milan Zaoral, DrSc. (5. 5. 1926-4. 1. 2011), objevitel desmopresinu (DDAVP) (J. Janda)

Polyurie a polydipsie v pediatrii (S. Koloušková, J .Lebl)

Sedmdesát let života s diabetes insipidus (setkání s pacientem)

Hyponatrémie u dětí (J. Zieg)

Polyurie jako projev nefronoftízy (N. Šimánková)

Vyšetření a léčba dětí s nočním pomočováním (H. Flögelová, J. Dušek)

Dlouhá žíznivá cesta (M. Gregora)

Příběh rodiny s mnohočetným výskytem diabetes insipidus centralis (L. Plachý, K. Roženková, P. Mikyška, V. Neuman, L. Petruželková, Z. Šumník, L. Kovács, Š. Průhová, J. Lebl, S. Koloušková)

Případ žíznivého dlouhána (V. Neuman, L. Plachý, K. Roženková, L. Petruželková, B. Obermannová, S. Koloušková, Š. Průhová, D. Sumerauer, M. Kynčl, D. Nováková Kodetová, Z. Šumník, J. Lebl)

Zápal plic: proč spí a nekašle? (D. Slavíčková)

Proč má Martin hyponatrémii? (V. Plasová, B. Obermannová, J. Bartošová, P. Libý, J. Lebl, Z. Šumník)

Vazopresin a oxytocin - hormony obrany a lásky? (J. Lebl)

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy