Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vzpomínky

aneb Honem, než to zapomenu

Obsah

Předmluva (Štěpán Svačina)

Úvodní slovo autora

 

Třeboň

Rodina Jiráčků

Rodina Petrášků

Maminka

Otec

Vnoučata

Obecná škola

Gymnázium v Třeboni

Kompozice z češtiny

Protektorát Čechy a Morava

Konec války - osvobození

Jak jsem byl skautem

Čas her a malin nezralých

Dívka jménem Maruša

Dívka jménem Zdenička

Dívka jménem Eva

Dívka jménem Drahuška

Čím Jeničku, čím budeš?

Medik musí přece někde bydlet

Lékařská fakulta - první rigorózum

Anatomie

Lékařská fyzika

Histologie a embrylogie

Biologie

Fyziologie

Chemie

První prázdniny

Druhé rigorózum

Patologická anatomie

Mikrobiologie

Farmakologie

Patologická fyziologie

Politické vzdělávání

Tzv. vojenská příprava

Vnitřní lékařství

Moje první „štace“

Modrá knížka aneb Jak jsem byl uznán štátskriplem

Život v Českém Krumlově

Praktickým lékařem v Horní Plané

Čtyřikrát „ano“

Šťastné roky 1956 a 1957

První měsíce na 3. interní klinice

„Izolace“ a významní nemocní naší kliniky

Která endokrinní žláza na mne zbude?

Co se vyšetřovalo v laboratořích kliniky?

Kariérní žebříček

Jak vzpomínám na profesora Charváta?

Ranní hlášení

Jaký jsme byli kolektiv?

Jaká byla medicína v padesátých letech minulého století?

První důvod

Druhý důvod

Třetí důvod

Čtvrtý důvod

Vznik Jednotky intenzivní péče

Studijní pobyt v Dánsku - 1974

Studijní pobyt v Německé spolkové republice - 1976

(Ne) studijní návštěva v Nizozemí - 1978

Jak se kupovaly přístroje

Římský klub

Řekni mi co čteš a já ti řeknu jaký jsi…

Jak jsem se stal redaktorem

Konzultantem v nakladatelstvích zdravotnické literatury

Galén

Grada Publishing

Triton

Maxdorf

Axonite CZ

Facta Medica

Kontrola prezence a zápisu do virtuální třídní knihy

Dvě příhody s kabelkou

Příhoda první

Příhoda druhá

 

Moje třináctá komnata

Doslov

Redakční poznámka

Jmenný rejstříkZPĚT na detail knihy