Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poddat se nemíním

Příběh knihtiskařů Krylových

Obsah

Prolog

Kryl a Scotti

Nový Jičín a Stará Říše

Narození dědice

Kapitola o bibliofilii a tisku

Tiskaři Josefa Floriana a Jakuba Demla

Opus bonum

Inter arma silent Musae

V poválečném Československu

Nový začátek - nové dluhy

Bohuslav Reynek

Staroříšské vyrovnání

Aventinum

Otakar Štorch-Marien

Mácha a Hyperion

Vysoká 20

Stěhování

Předčasné odchody

Cesta ke knize

Moravská bibliofilie

Krize

Bedřich Beneš-Buchlovan

Šlépěje Jakuba Demla

Menhartova antikva

„Vzorně vytištěno u Kryla a Scottiho v Novém Jičíně“

Otto František Babler

Konec značky Kryl a Scotti

Samostatnost

Mnichov

Stanislav Švehla

Kroměříž

Okupace

Dědic

Zdeněk Řezníček

Smrt zakladatele

Narození moravského básníka

První stalinistické město

Jan Jelínek

Začátek konce

Pavel Parma

Poslední knížky

Zločin

„Prašivá“ rodina

Víra

Návrat do Nového Jičína

Ztráty šedesátých let

Pokus o nemožné

Smrt knihtiskaře

Syn i vnuk knihtiskaře

Bibliofilie v exilu

Návraty a odchody

Epilog

 

Seznam tisků

Seznam tisků knihtiskáren Kryl a Scotti a Karel Kryl

Z knih upravených Josefem Krylem pro tiskárnu Hejda & Zbroj

 

Obrazová příloha

Dokumenty

Tisky

Rodokmeny

 

Poznámkový aparát

Výběr použité literatury

Další, do textu nezařazená literatura, rozdělená dle témat

Poznámka

Poděkování

Jmenný rejstříkZPĚT na detail knihy