Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém

Obsah

5. Trávicí systém, systema digestorium (Libor Páč)

5.1. Obecná stavba trávicí trubice a žláz trávicího systému

5.2. Dutina ústní, cavitas oris

5.3. Hltan, pharynx

5.4. Jícen, oesophagus

5.5. Žaludek, ventriculus (gaster)

5.6. Střevo, intestinum

5.7. Játra, hepar

5.8. Slinivka břišní, pancreas

5.9. Pobřišnice, peritoneum

 

6. Dýchací systém, systema respiratorium (Miloš Grim)

6.1. Zevní nos, nasus externus

6.2. Dutina nosní, cavitas nasi

6.3. Vedlejší dutiny nosní, sinus paranasales

6.4. Hrtan, larynx

6.5. Průdušnice, trachea

6.6. Průdušky, bronchi

6.7. Plíce, pulmo

6.8. Pohrudnice a poplicnice, pleura parietalis et pleura visceralis

6.9. Dutina hrudní, cavitas thoracis

6.10. Dýchací pohyby a kinetika plic

 

7. Močový systém, systema urinarium (Miloš Grim)

7.1. Ledvina, ren, nephros

7.2. Pánvička ledvinová, pelvis renalis

7.3. Močovod, ureter

7.4. Močový měchýř, vesica urinaria

7.5. Ženská močová trubice, urethra feminina

7.6. Mužská močová trubice, urethra masculina

7.7. Vývoj a vrozené vady močového systému

 

8. Pohlavní systémy, systemata genitalia (Miloš Grim, Blanka Pospíšilová, Rastislav Druga)

Vývoj pohlavních orgánů

8.1. Ženské pohlavní orgány, organa genitalia feminina

8.2. Mužské pohlavní orgány, organa genitalia masculina

 

9. Žlázy s vnitřní sekrecí, glandulae endocrinae (Karel Smetana)

9.1. Podvěsek mozkový, hypophysis cerebri

9.2. Šišinka, glandula pinealis

9.3. Štítná žláza, glandula thyroidea

9.4. Žlázy příštítné, glandulae parathyroideae

9.5. Langerhansovy ostrůvky, insulae pancreaticae

9.6. Nadledvina, glandula suprarenalis

9.7. Paraganglia

9.8. Difúzní endokrinní systém

9.9. Tuk jako endokrinně aktivní tkáňZPĚT na detail knihy