Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Ukázka

Co znamená zkratka ADHD

 

ADHD je anglickou zkratkou názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtíže se soustředěním, nepřiměřeně zvýšenou aktivitou a impulzivitou dítěte. Pravděpodobně jste se již setkali i s názvy jako lehká mozková dysfunkce (LMD), minimální mozkové poškození, lehká dětská encefalopatie apod. To jsou starší a již překonaná pojmenování a informace o nich tradované jsou zavádějící.

Někdo by mohl namítnout, že jde o slovíčkaření a název není příliš důležitý. S tím nemůžeme souhlasit. Terminologie odráží i pokrok ve výzkumu příčin, projevů a léčby poruchy. Proto je důležité používat moderní označení a orientovat se na informace, které s tímto názvem přicházejí.

Budeme proto používat termín ADHD, který je standardní ve většině vyspělých zemí. Dalšími správnými pojmenováními jsou hyperkinetická porucha, porucha aktivity a pozornosti, které se však s pojmem ADHD zcela nepřekrývají.

 

Mýty 1

»Onemocnění ADHD neexistuje, jde pouze o nevychované děti.«

V současné době existuje řada studií, které jednoznačně dokládají biologický podklad nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity, který vznikl před jakýmkoli výchovným zásahem. Přenos určitého typu chování z rodičů na děti může vyvolat dojem, že jde o vliv chybné výchovy, ale v případě ADHD jde o genetický přenos určité vlohy pro toto onemocnění. Vedle dětí s ADHD samozřejmě existují děti, které se na první pohled chovají podobně, při podrobném vyšetření však zjistíme, že jejich chování má jiné příčiny. Pokud by se tyto děti léčily stejně, jako děti s ADHD, jejich chování se nezmění.ZPĚT na detail knihy