Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém

Recenze

Třetí díl učebnice Základy anatomie je recenzovaným dílem pěti autorů - předních anatomů našich univerzitních pracovišť z Prahy (M. Grim, R. Druga, K. Smetana), Brna (L. Páč) a Hradce Králové (B. Pospíšilová). Je součástí plánované pětidílné učebnice, jejíž 1. díl (Obecná anatomie a pohybový systém) a 5. díl (Anatomie krajin těla pojednávající o syntopii orgánů a jejich topografických vztazích) již byly vydány. Druhý díl (Kardiovaskulární a lymfatický systém) a čtvrtý díl (Nervový systém, smyslové orgány, kůže) vydány teprve budou. Oceňuji záměr autorů vydat tuto učebnici anatomie v odlehčeném (brožovaném) pětidílném vydání, které svými rozměry a rozsahem jednotlivých dílů je pohotovou příručkou anatomie pro studenty i lékaře.

Nyní vydaný třetí díl obsahuje pět kapitol (kapitoly 5.-9.): o systému trávicím, dýchacím, močovém, o systémech pohlavních a o žlázách s vnitřní sekrecí. Uspořádání všech kapitol má podobnou skladbu, každý orgán je rovněž definován podle stejného schématu: polohu a vztahem k okolí, makroskopickou a mikroskopickou stavbou, cévním zásobením a inervací a svou funkcí, což usnadňuje studium a dovoluje pak studentovi dát i určitý systém v interpretaci poznatků při zkoušce. Text oživují barevně odlišené stručné poznámky o vztazích anatomické morfologie k patologickým projevům klinickým.

Velmi kvalitní obrazový doprovod I. Helekala a J. Karvinského - kresby, schémata, rentgenové snímky - je výbornou ilustrací textu. Ocenit je třeba také jazykovou kvalitu textu, srozumitelnost a krásnou češtinu.

Je tedy vydána moderní učebnice, s vynikající grafickou úpravou (sloupcové rozvržení tisku, barevné sloupce odlišující od anatomického textu fyziologické, embryologické a klinické poznámky). Neodpuzuje velikostí, s brožovaným vydáním o 163 stranách se dobře manipuluje a proti velké učebnici je snadněji k dispozici pro různé učební situace a potřeby.

Učebnice je určena především pro studenty medicíny. Vychází z poslední verze anatomického názvosloví z roku 1998 (FCAT), a i když nezahrnuje celé názvosloví anatomie a není anatomickým atlasem, dává všechny údaje potřebné pro složení zkoušky z anatomie i pro další studium klinických oborů. Poznatky z anatomie z ní mohou čerpat rovněž studenti bakalářských zdravotnických programů i jiných biologicky zaměřených oborů. Svým obsahem i názorností ilustrací je také pohotovou příručkou pro rychlou orientaci v anatomii pro lékaře chirurgických oborů a poslouží v postgraduálním studiu v medicínských oborech dalších.

Prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc.ZPĚT na detail knihy