Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé diabetologie. Svazek 4

Autoři

Pořadatelka

doc. MUDr. Jindra Perušičová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN Praha, III. interní klinika a diabetologické centrum

 

Autoři

MUDr. Ondřej Cinek

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FN Praha - Motol, II. dětská klinika

MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN Praha, III. interní klinika, Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

IPVZ ve Zlíně, Interní klinika, Centrum pro studium diabetu při Světové zdravotnické organizaci

doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN Praha, III. interní klinika

doc. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.

Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích, Lékařská fakulta a FN L. Pasteura, IV. interní klinika

doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FN Praha - Motol, II. dětská klinikaZPĚT na detail knihy