Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Deliria

z pohledu psychiatra

Autoři

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. (1943), absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (1963-1969). Nejprve působil v Ústavu patologie a od roku 1969 pracuje na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, nejprve jako sekundární lékař a asistent ve výzkumu, později jako odborný asistent (1984) a od roku 2006 jako docent. Má atestaci z psychiatrie 1. stupně (1973), 2. stupně (1980) a gerontopsychiatrie (2006). Jako pedagog působí na 1. lékařské fakultě UK (výuka mediků i studentů bakalářského studia) a jako externista v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. K jeho odborným zájmům patří gerontopsychiatrie, zejména oblast poruch kognitivních funkcí, neurodegenerace (Alzheimerova choroba a příbuzné poruchy), deliria. Je autorem a spoluautorem téměř tří set odborných článků, publikoval řadu kapitol v monografiích, jako autor, pořadatel nebo spolupořadatel připravil zhruba patnáct monografií, např. Gerontopsychiatrie (2013), Demence a jiné poruchy paměti (2009, s I. Holmerovou a C. Borzovou), Psychofarmakologie pro praxi (2005, s I. Pacltem a J. Rabochem), Demence (2004, s F. Koukolíkem), Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie (2001, se Z. Fišarem).

 ZPĚT na detail knihy