Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

První třídou bez problémů

Jak si usnadnit výuku čtení, psaní a počítání

Autoři

PaedDr. Dana Kutálková (*1951) vystudovala logopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Patří mezi žáky prof. MUDr. PhDr. M. Sováka, DrSc. Zpočátku pracovala jako učitelka ve škole pro děti se zbytky sluchu a nyní již řadu let působí jako klinická logopedka. Kromě atestace v oboru absolvovala i řadu dalších specializovaných školení.

Spolu s dalšími spolupracovníky připravila velmi úspěšný program prevence poruch řeči a další vzdělávací kursy. Přednáší doma i v zahraničí.

Kromě odborné publikační činnosti (Slovo za slovem - KPK 1992; Logopedická prevence - Portál 1996+99; Dyslalie, metodika reedukace - Septima 1999) je autorkou řady materiálů pro rodiče a dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem.ZPĚT na detail knihy