Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základní a aplikovaná farmakologie

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Autorský kolektiv

Editoři

doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

 

Autoři

MUDr. Olga Černá

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika dětského a dorostového lékařství, Jednotka intenzivní a resuscitační péče

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav farmakologie

prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie

MUDr. Norbert Gaier, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

prof. MUDr. Eva Hadašová, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta MU, Farmakologický ústav

doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Centrum experimentální medicíny

prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta UP, Ústav farmakologie

prof. RNDr. PhMr. Ludmila Kameníková, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

Akademie věd České republiky, Praha, Ústav experimentální medicíny; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav farmakologie a toxikologie

prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav farmakologie

doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ústav farmakologie

doc. MUDr. Drahomíra Mišeková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

MUDr. Otakar Nyč

Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Ústav lékařské mikrobiologie

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Farmakologický ústav

MUDr. Pavla Pokorná

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika dětského a dorostového lékařství, Jednotka intenzivní a resuscitační péče

doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze

MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Farmakologický ústav, Oční klinika

MUDr. Josef Šedivý, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta MU, Farmakologický ústav

PharmDr. Magdaléna Šustková, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav farmakologie

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta UK, Farmakologický ústav

MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav farmakologie

RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.

Akademie věd České republiky, Praha, Ústav experimentální medicíny



ZPĚT na detail knihy