Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry

Autoři

Autoři

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

doc. MUDr. Miloslava Elišková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Anatomický ústav

 

Recenzenti

doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra fyzioterapie

prof. MUDr. Jan Pfeiff er, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Klinika rehabilitačního lékařstvíZPĚT na detail knihy