Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Léčba metastatických nádorů ledvin

Autoři

AUTOŘI

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.

Urologická klinika, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

SPOLUAUTOŘI

doc. RNDr. Ladislav Dušek, DrSc.

Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Oddělení onkologické a radioterapeutické, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Plzeň

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

RECENZENTI

doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Oddělení onkologické a radioterapeutické, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Plzeň

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

Urologická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, PlzeňZPĚT na detail knihy