Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Střelná poranění

Autoři

AUTOŘI

MUDr. Miroslav Šafr

MUDr. Petr Hejna, Ph.D.

Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

 

RECENZENTI

prof. MUDr. Oldřich Fryc

Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Ženeva

plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.

Vojenský ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

plk. Ing. Bohumil Planka, CSc.

Kriminalistický ústav, Balistická sekce, PrahaZPĚT na detail knihy