Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Ilustrovaný slovník imunologie a alergologie

Druhé, přepracované a doplněné vydání

Autoři

AUTOŘI

prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav; Slovenská akadémia vied Bratislava, Neuroimunologický ústav

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Klinika reumatológie

doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc.

IVAX-CR, Opava

MUDr. Jaroslav Utěšený, CSc.

Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s., AGEL

 

RECENZENTI PRVNÍHO VYDÁNÍ

prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav imunologie a mikrobiologie

MUDr. Olga Kryštůfková

Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Imunologické oddělení

 

PŘEKLAD PRVNÍHO VYDÁNÍ

MUDr. Markéta Haschová

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a FN Plzeň, Ústav imunologie a alergologieZPĚT na detail knihy