Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Metodologie předklinického a klinického výzkumu

v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii

Autoři

HLAVNÍ AUTOŘI A POŘADATELÉ

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Centrum pro výzkum a vývoj, Klinika gerontologická a metabolická

prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.

Ústav experimentální biofarmacie, společné pracoviště Akademie věd ČR a PRO.MED.CS Praha a.s., Hradec Králové; Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno, Ústav humánní farmakologie a toxikologie

 

SPOLUAUTOŘI

doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie

doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Olga Bukačová

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav lékařské chemie a biochemie

PhDr. Eva Čečková

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav fyziologie

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.

Akademie věd ČR, Praha, Fyziologický ústav

PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd

MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Klinika gerontologická a metabolická

Mgr. Soňa Janáčková

Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Centrum pro výzkum a vývoj

MUDr. Petr Kocna, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie

prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav farmakologie

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Centrum diabetologie

MVDr. Stanislav Špelda

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové

RNDr. Alena Tichá, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Klinika gerontologická a metabolická

MUDr. Roman Trubač

B. Braun Medical s.r.o., Praha

RNDr. Petr Žďánský, CSc.

Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Klinika gerontologická a metabolická

doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky

 

RECENZENTI

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, II. interní klinika

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Farmakologický ústav

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Klinika nefrologieZPĚT na detail knihy