Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Molekulární medicína

Autoři

Pořadatel a hlavní autor

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

Autoři

 

Ing. Martina Almáši, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno

 

Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

doc. MUDr. Julie Bienertová-Vašků, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno

 

Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

RECAMO - Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

Olga Bukačová

Lékařská knihovna, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové

 

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

 

MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

 

prim. MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava

 

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

Mgr. Renata Héžová, Ph.D.

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

RNDr. Radek Horváth, Ph.D.

GeneProof, a.s., Brno

 

Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

RECAMO - Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita, Brno

 

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

 

Mgr. Jaroslav Juráček

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Oddělení chemie a toxikologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno

 

Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

 

RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D.

PRONATAL, s.r.o., Genetická laboratoř, Praha

 

Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, Brno

Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno

 

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno

 

Mgr. Tomáš Loja, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

 

RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

 

Mgr. Eva Michalová

RECAMO - Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Cellthera, s.r.o., Brno

 

Mgr. Jitka Mlčochová

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ústav farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

 

Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

 

MUDr. Ján Podhorec

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

RECAMO - Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

Mgr. Lenka Radová, Ph.D.

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

 

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno

 

Mgr. Josef Skopalík

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Cellthera, s.r.o., Brno

 

Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

MVDr. Boris Tichý, Ph.D.

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

 

RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Oddělení farmakologie a imunoterapie,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno

 

RNDr. Milan Urban, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

 

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.

Forenzní DNA servis, s.r.o., Praha

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

Recenzenti

 

doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno

 

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 ZPĚT na detail knihy