Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Přehled anatomie

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Autoři

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

† doc. MUDr. Miloslava Elišková, CSc.

Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

 

Spoluautor

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

 

Recenzenti

prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK, PrahaZPĚT na detail knihy