Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Genetika v klinické praxi III.

Autoři

Pořadatelé

 

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Praha

 

prof. William Didden, M.D., Ph.D.

GHC Genetics, Praha, GHC Research Institute, Houston, TX, USA

 

Autoři

 

Martin Alda, MD, FRCPC

Department of Psychiatry, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

 

MUDr. Jiří Dostál

Porodnicko-gynekologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice v Olomouci

 

doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

MUDr. Bohdan Kousal

Oční klinika a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.

Oční klinika a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové, Ústav státu a práva Akademie věd ČR

 

prof. RNDr. Radoslav Omelka, Ph.D.

Katedra botaniky a genetiky, FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR

 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice v Olomouci

 

doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav porodní asistence FZV UP, Olomouc

 

doc. MUDr. Jana Reiterová, CSc.

Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové, Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

MUDr. Pavol Tomašov

Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Praze-Motole

 

 

Recenzent

 

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeZPĚT na detail knihy