Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Akutní stavy v urologii

Autoři

Autoři

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

MUDr. Petr Klézl, MBA

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

MUDr. David Čapka

Urologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha

 

Recenzenti

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava

 ZPĚT na detail knihy