Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Genetika v klinické praxi IV.

Autoři

Pořadatelé

 

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

GHC Genetics, s. r. o., Praha

 

prof. William Didden, M.D., Ph.D.

GHC Genetics, s. r. o., Praha; GHC Research Institute, Houston, TX, USA

 

Autoři

 

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Endokrinologický ústav, Praha

 

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

GHC Genetics, s. r. o., Praha

 

prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.

Katedra filozofie, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Ústav humanitních studií v lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Filozofická fakulta v Trnavě, katedra filozofie

 

RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Endokrinologický ústav, Praha

 

RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.

Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha

 

doc. MUDr. Norbert Lukán, Ph.D.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasterua, Košice

 

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Centrum nádorové cytogenetiky; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Helena Posová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Eva Sticová, Ph.D.

Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha

 

RNDr. Hana Votavová, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

Recenzent

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeZPĚT na detail knihy