Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém

Autoři

Hlavní autoři

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK, Anatomický ústav

 

Autoři

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK, Anatomický ústav

prof. MUDr. Libor Páč, DrSc.

Masarykova univerzita v Brně, LF MU, Anatomický ústav

MUDr. Blanka Pospíšilová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové, Ústav anatomie

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

 

Ilustrace

akademický malíř Ivan Helekal

Mgr. Jan Kacvinský

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

 

Recenzent

prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústavZPĚT na detail knihy