Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Neurologie

Vydavatel
Galén
ISBN
8072621602
Počet stran
368
Formát
195x280 mm, vázané, barevně
Vydání
první, 2002
Poznámka
Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-0388-8
Cena
990 Kč
Specializace
Neurologie a neurochirurgie; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Učebnice neurologie, koncipovaná kolektivem autorů Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, vychází z téměř šedesátileté tradice Hennerovy kliniky a podává ucelený přehled o šíři oboru. Vznikla v době, kdy výuka neurologie prochází na lékařských fakultách změnami, objevuje se její interdisciplinární propojení i vertikální návaznost na příbuzné psychiatrické, interní i chirurgické obory. Monografie je snahou o koncepčně ucelený a moderní pohled na onemocnění, která tvoří 30-40 % diagnostické náplně i v ordinacích praktického lékaře. Přes narůstající trend studia prostřednictvím internetu a CD je potřeba vhodné učebnice stále reálná.

Obecná část obsahuje základy jednotlivých funkcí centrálního i periferního nervového systému, syndromologii i klinické vyšetření včetně specifičnosti vyšetřovacích technik u kojenců a malých dětí. Paraklinická vyšetření se věnují klasickým metodám, které v diagnostice neurologických onemocnění mají dominantní postavení - zobrazovacím vyšetřovacím technikám, klinické neurofyziologii i klinické biochemii a likvorologii. Jsou sem zařazeny i perspektivní diagnostické metody, jako je neurogenetika či neuropsychologie.

Speciální část tvoří ucelený obraz diagnostického rozsahu oboru a zabývá se pokroky v diagnostice i léčbě jednotlivých onemocnění. Přínosem jsou klinické zkušenosti autorů z dlouholeté praxe vedení specializovaných center zaměřených na problematiku cerebrovaskulárních, extrapyramidových i demyelinizačních poruch a spánkové medicíny. Tato část textu zahrnuje i hraniční tematiku společnou s interními obory, psychiatrií, rehabilitačním lékařstvím a traumatologií. Součástí monografie je i vývojová tematika a vybrané kapitoly dětské neurologie.

Ačkoli učebnice byla původně koncipována pro studenty lékařství, její využití bude patrně širší i v rámci postgraduálního kontinuálního vzdělávání v neurologii. Částečné interdisciplinární zaměření umožňuje její využití i pro medicínsky příbuzné obory.

Publikace obdržela v roce 2003 Cenu České neurologické společnosti ČLS JEP.


ZPĚT na seznam knih