Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Biochemické hypotézy afektivních poruch

Vydavatel
Galén
ISBN
8085824809
Počet stran
103
Formát
155x225 mm, vázané, černobíle
Vydání
první, 1998
Poznámka
Poslední kusy.
Cena
320 Kč
Zvýhodněná cena 288 Kč
Specializace
Psychiatrie, psychologie; Biochemie, chemie, fyzika; MEDICÍNA
přejít do obchodu

Biologická psychiatrie se zabývá duševními poruchami a poruchami chování především z hlediska přírodovědného, tzn. že hledá, zkoumá a vysvětluje jejich příčiny, důsledky a možnosti léčby na základě pozorování změn fyzikálních, chemických, genetických a molekulárně biologických procesů v organismech. Z tohoto hlediska jsou zřejmě nejčastěji a nejdůkladněji studovány afektivní poruchy (poruchy nálady). Svědčí pro to velké množství teorií a hypotéz pokoušejících se vysvětlit podstatu vzniku a léčby těchto duševních poruch na základě změn v přenosu nervového signálu v mozku. V této práci je uveden přehled nejvýznamnějších biochemických hypotéz afektivních poruch, které vznikly od objevu antidepresívně působících látek v 50. letech. Zdroje poznatků vedoucích k formulaci těchto hypotéz se nacházejí především v oblasti biologické, imunoneuroendokrinní a neurochemické. Přes veškerou snahu však není dosud jasné, jaké jsou molekulární mechanismy vedoucí k terapeutickým účinkům antidepresív a zda existuje společná primární příčina vzniku afektivních poruch. Pokrok v tomto směru si lze představit pouze přes hlubší pochopení normálních funkcí mozku, navrhování nových hypotéz a jejich experimentální ověřování.

Hlavní pozornost je v práci věnována neurochemickým hypotézám, které vycházejí z poruch v dostupnosti neuromediátorů, v afinitě, počtu a senzitivitě odpovídajících receptorů a v postreceptorových procesech vyvolaných vazbou agonistů. Významné místo však mají také biochemické hypotézy zaměřené na poruchy v transportu iontů přes buněčnou membránu, na výskyt určitých endogenních látek při depresi nebo na změny složení a vlastnosti lipidové části synaptických plasmatických membrán. Východiskem pro formulaci a ověřování hypotéz o molekulárních mechanismech provázejících vznik nebo terapii afektivních poruch jsou hlavně mechanismy účinků některých psychotropních látek; proto jsou popsány také biochemické procesy v neuronech ovlivněné podáváním antidepresív.


ZPĚT na seznam knih přejít do obchodu