Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy neurologie

Učebnice pro lékařské fakulty. Sedmé vydání

Obsah

Předmluva

 

OBECNÁ NEUROLOGIE

1. Základy neuroanatomie a fyziologie

2. Motorický systém

3. Senzitivní systém

4. Extrapyramidový systém

5. Mozeček

6. Hlavové nervy

6.1. N. I. - n. olfactorius

6.2. N. II. - n. opticus

6.3. N. III., IV., VI. - nervy okohybné

6.4. N. V. - n. trigeminus

6.5. N. VII. - n. facialis

6.6. N. VIII. - n. vestibulocochlearis (n. statoacusticus)

6.7. N. IX. - n. glossopharyngeus

6.8. N. X. - n. vagus

6.9. N. XI. - n. accessorius

6.10. N. XII. - n. hypoglossus

6.11. Bulbární a pseudobulbární syndrom

7. Poruchy vědomí

8. Poruchy řeči a symbolických funkcí

9. Syndromy mozkových hemisfér

10. Kmenové syndromy

11. Míšní syndromy

12. Autonomní systém

13. Syndrom nitrolební hypertenze

14. Mozkový edém

15. Likvor a poruchy jeho cirkulace

16. Meningeální syndrom

17. Neurologická propedeutika

17.1. Anamnéza

17.2. Objektivní vyšetření

17.3. Neurologické vyšetření nemocných v bezvědomí

17.4. Neurologické vyšetření novorozenců a kojenců

17.5. Komplementární vyšetření

 

SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE

18. Cévní onemocnění mozku

18.1. Iktus, akutní cévní mozková příhoda

18.2. Subarachnoidální krvácení

19. Cévní onemocnění míchy

20. Intrakraniální nádory

21. Paraneoplastické syndromy

22. Nádory páteřního kanálu a míchy

23. Kraniocerebrální poranění

23.1. Zlomeniny lebky

23.2. Poranění mozku

24. Úrazy páteře a míchy

25. Úrazy elektrickým proudem

26. Epilepsie

26.1. Generalizované záchvaty

26.2. Parciální záchvaty

26.3. Terapie

27. Synkopy

28. Poruchy spánku

28.1. Dyssomnie

28.2. Parasomnie

28.3. Poruchy spánku spojené se somatickým nebo duševním onemocněním

29. Zánětlivá onemocnění CNS

29.1. Hnisavé (pyogenní) infekce

29.2. Akutní virové infekce CNS

29.3. Cerebelitida

29.4. Sekundární encefalitidy

29.5. Zoster, pásový opar

29.6. Lymeská borrelióza

29.7. Arachnoiditida

30. Roztroušená skleróza mozkomíšní

31. Systémové autoimunitní choroby

31.1. Vaskulitida

31.2. Arteriitis gigantocellularis

31.3. Systémový lupus erythematodes

31.4. Polyarteriitis nodosa

31.5. Revmatická artritida

31.6. Smíšená choroba pojiva

31.7. Polymyalgia rheumatica

31.8. Polymyozitida, dermatomyozitida

32. Neurolues

33. Degenerativní choroby

33.1. Progredující demence bez další výraznější neurologické semiologie

33.2. Demence s další neurologickou semiologií

33.3. Extrapyramidové poruchy

33.4. Cerebelární ataxie

33.5. Choroby motoneuronu

33.6. Hereditární polyneuropatie

34. Vývojové a kongenitální abnormality CNS

34.1. Kongenitální malformace lebky a páteře

34.2. Neurokutánní poruchy

34.3. Poruchy s retardací vývoje motoriky, řeči a psychiky

34.4. Vrozené poruchy metabolismu

35. Syringomyelie

36. Sekundární metabolické poruchy CNS

37. Deficientní poruchy a choroby

37.1. Subakutní kombinovaná degenerace míchy

37.2. Nutriční polyneuropatie

37.3. Alkoholová cerebelární degenerace

37.4. Alkoholová demence s atrofií mozku

37.5. Wernickeova encefalopatie

38. Poruchy periferních nervů

38.1. Plexus cervicalis a brachialis

38.2. Léze jednotlivých nervů pažní pleteně

38.3. Nervy hrudníku a břicha

38.4. Plexus lumbosacralis

38.5. Léze jednotlivých nervů lumbosakrální pleteně

38.6. Léčba poruch jednotlivých periferních nervů

38.7. Komplexní regionální bolestivý syndrom

38.8. Léze hlavových nervů

39. Polyneuropatie

39.1. Syndrom Guillainův-Barrého

39.2. Diabetická polyneuropatie

39.3. Alkoholová polyneuropatie

39.4. Toxické polyneuropatie

39.5. Neuropatie u maligních procesů

40. Svalová onemocnění

40.1. Svalové dystrofie

40.2. Ostatní myopatie

40.3. Myotonické syndromy

41. Myasthenia gravis

41.1. Epizodická slabost

41.2. Syndrom chronické únavy

42. Vertebrogenní poruchy

42.1. Syndromy v krční oblasti

42.2. Syndromy v bederní oblasti

42.3. Terapie vertebrogenních poruch

43. Bolesti hlavy

43.1. Idiopatické - primární bolesti hlavy

43.2. Symptomatické - sekundární bolesti hlavy

43.3. Kraniální neuralgie

44. Neurózy

44.1. Anxiózní poruchy

44.2. Somatoformní poruchy

44.3. Disociativní poruchy

 

Seznam zkratek

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy