Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

O posledních věcech člověka

Vybrané kapitoly z thanatologie

Obsah

Úvod

Interdisciplinární přístup k problematice umírání a smrti

Terminologické vymezení základních pojmů - umírání, smrt, zármutek a truchlení

Umírání a smrt z pohledu lékaře

Umírání a smrt v nemocnici z pohledu sestry

Odosobněnost smrti v LDN

Důstojné umírání očima seniorů

Co potřebují umírající a doprovázející v 21. století

Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studie

Infámie sebevrahů včera a dnes

Pozůstalí po sebevrazích

Pozůstalí po obětech trestných činů a činnost BKB

Pomoc pozůstalým

Profesionalizace poradenství pro pozůstalé

Péče o pozůstalé v Německu - inspirace ze zahraničí

Význam a smysl psychologické péče při ovdovění

Životní situace pozůstalých rodičů po perinatální ztrátě dítěte

Význam a funkce pohřebního rituálu

Pohřeb žehem

Pohled do vývoje křesťanského pohřbívání

Církevní pohřeb

Svědectví farářky - Evangelické pohřby na Vysočině a ve středních Čechách

Svědectví pamětníka - Katolické pohřby na Valašsku (ve Štítné nad Vláří)

Smrt a pohřební rituály v hinduismu

Pohřbívání bez obřadu z perspektivy sociologie

Thanatopraxe

Projevy magie a víry v pověry ve vztahu k smrti a pohřbívání na konci 19. století

Pohřební hostina: její funkce a význam

Dědictví podle nového občanského zákoníku

Tvorba hřbitovů a smuteční obřadní síně očima architekta

Přírodní pohřebnictví

Místo závěru

Literatura

Ostatní zdroje

Summary - of the last things

Věcný rejstřík

Jmenný rejstříkZPĚT na detail knihy