Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy zobrazovacích metod

Obsah

Seznam použitých zkratek

1. Ionizující záření a jeho vlastnosti

2. Radioaktivní přeměna

3. Účinky ionizujícího záření, dozimetrie a radiační ochrana

4. Principy skiagrafie a skiaskopie

5. Principy výpočetní tomografie

6. Principy ultrasonografie

7. Principy magnetické rezonance

8. Principy detekce ionizujícího záření v nukleární medicíně

9. Principy SPECT, PET a hybridních metod

10. Kontrastní látky pro RTG, USG a MR

11. Radiofarmaka

12. Radiologické metody zobrazení pohybového aparátu

13. Metody zobrazení skeletu v nukleární medicíně

14. Obecné příznaky onemocnění skeletu v radiodiagnostice

15. Radiologický obraz poruch vývoje pohybového systému

16. Radiologický obraz poranění pohybového aparátu

17. Radiologický obraz degenerativních a zánětlivých onemocnění kostí a kloubů

18. Radiologický obraz metabolických, toxických a cirkulačních onemocnění skeletu

19. Radiologický obraz nádorů a nádorům podobných afekcí kostí

20. Radiologické metody u onemocnění plic, pleury a mediastina

21. Metody zobrazení plic v nukleární medicíně

22. Obecné radiologické příznaky onemocnění plicního parenchymu

23. Obecné radiologické příznaky onemocnění mediastina, pleurální dutiny a hrudní stěny

24. Radiologický obraz zánětů a poruch vzdušnosti plic

25. Radiologický obraz intersticiálních plicních onemocnění

26. Radiologický obraz poranění hrudníku a onemocnění pleury

27. Radiologický obraz onemocnění malého oběhu

28. Radiologický obraz nádorových onemocnění plic

29. Radiologické metody zobrazení gastrointestinálního traktu

30. Metody nukleární medicíny v gastroenterologii

31. Radiologický obraz náhlých příhod břišních

32. Radiologický obraz onemocnění jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva

33. Radiologické metody zobrazení jater, žlučových cest, pankreatu a sleziny

34. Radiologický obraz onemocnění jater

35. Radiologický obraz onemocnění žlučových cest

36. Radiologický obraz onemocnění slinivky břišní

37. Radiologické metody zobrazení ledvin, močových cest a retroperitonea

38. Metody nukleární medicíny v nefrologii, urologii a gynekologii

39. Radiologický obraz nenádorových onemocnění ledvin a vývodných cest močových

40. Radiologický obraz nádorů ledvin, vývodných cest močových, varlat a prostaty

41. Radiologický obraz onemocnění retroperitonea a nadledvin

42. Radiologické vyšetřovací metody a základní patologické nálezy v gynekologii a porodnictví

43. Radiologické vyšetřovací metody a základní obrazy onemocnění mléčné žlázy

44. Radiologické metody zobrazení mozku, míchy a kanálu páteřního

45. Metody nukleární medicíny v neurologii

46. Radiologický obraz vrozených onemocnění mozku a onemocnění mozku u novorozenců

47. Radiologický obraz kraniocerebrálních poranění

48. Radiologický obraz onemocnění mozku cévního původu

49. Radiologický obraz zánětlivých, metabolických a degenerativních onemocnění mozku, obraz poruch cirkulace likvoru

50. Radiologický obraz nádorů centrální nervové soustavy

51. Radiologický obraz degenerativních a zánětlivých onemocnění páteře

52. Radiologický obraz poranění páteře

53. Radiologický obraz onemocnění spánkové kosti a očnice

54. Radiologický obraz onemocnění paranazálních dutin, dutiny ústní a krku

55. Metody nukleární medicíny u onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek

56. Radiologické metody zobrazení tepen a žil

57. Radiologický obraz onemocnění aorty a periferních tepen

58. Radiologický obraz onemocnění žil velkého oběhu a portálního oběhu

59. Radiologické zobrazovací metody srdce a věnčitých tepen

60. Radiologický obraz onemocnění srdce a věnčitých tepen

61. Metody nukleární medicíny v zobrazení myokardu

62. Metody nukleární medicíny v onkologii

63. Metody nukleární medicíny v detekci zánětu

64. Metody intervenční radiologie v cévním systému

65. Metody intervenční radiologie u onkologických onemocnění

66. Metody terapie v nukleární medicíně

Summary

Literatura

Rejstřík

 ZPĚT na detail knihy