Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Junqueirovy základy histologie

Obsah

Předmluva

Poděkování

Předmluva k českému vydání

 

1. HISTOLOGICKÉ METODY

Příprava tkání pro studium

Fixace

Zalévání a krájení

Barvení

Světelná mikroskopie

Konvenční světelná mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie

Mikroskopie s fázovým kontrastem

Konfokální mikroskopie

Polarizační mikroskopie

Elektronová mikroskopie

Transmisní elektronová mikroskopie

Skenovací elektronová mikroskopie

Autoradiografie

Buněčné a tkáňové kultury

Enzymová histochemie

Vizualizace specifických molekul

Imunohistochemie

Hybridizační techniky

Interpretace struktur v tkáňových řezech

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

2. CYTOPLAZMA

Buněčná diferenciace

Buněčná membrána

Transmembránové proteiny a membránový transport

Vezikulární transport: endocytóza a exocytóza

Příjem a transdukce signálu

Buněčné organely

Ribosomy

Endoplazmatické retikulum

Golgiho aparát

Sekreční granula

Lyzosomy

Proteasomy

Mitochondrie

Peroxisomy

Cytoskelet

Mikrotubuly

Mikrofilamenta (aktinová filamenta)

Intermediární filamenta

Inkluze

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

3. BUNĚČNÉ JÁDRO

Součásti jádra

Jaderný obal

Chromatin

Jadérko

Buněčný cyklus

Mitóza

Kmenové buňky a obnova tkání

Meióza

Apoptóza

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

4. EPITELOVÁ TKÁŇ

Obecná charakteristika epitelových buněk

Bazální membrána

Spojení epitelových buněk

Specializace apikálního povrchu buněk

Mikroklky

Stereocilie

Řasinky

Druhy epitelů

Krycí epitely

Žlázový epitel

Transport látek přes epitel

Obnova epitelových buněk

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

5. VAZIVO

Buňky vaziva

Fibroblasty

Adipocyty

Makrofágy a mononukleární fagocytární systém

Žírné buňky

Plazmatické buňky

Leukocyty

Vazivová vlákna

Kolagenní vlákna

Retikulární vlákna

Elastická vlákna

Základní hmota

Typy vaziva

Kolagenní vazivo

Retikulární vazivo

Rosolovité vazivo

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

6. TUKOVÁ TKÁŇ

Bílá tuková tkáň

Skladování a uvolňování lipidů

Histogeneze bílé tukové tkáně

Hnědá tuková tkáň

Funkce adipocytů hnědé tukové tkáně

Histogeneze hnědé tukové tkáně

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

7. CHRUPAVKA

Hyalinní chrupavka

Mezibuněčná hmota

Chondrocyty

Perichondrium

Elastická chrupavka

Vazivová chrupavka

Vývoj chrupavky, její růst a reparace

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

8. KOST

Buňky kosti

Osteoblasty

Osteocyty

Osteoklasty

Kostní matrix

Periost a endost

Typy kosti

Lamelární kost

Vláknitá kost

Osifikace

Desmogenní osifikace

Endochondrální osifikace

Přestavba a reparace kosti

Význam kosti pro metabolismus

Klouby

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

9. NERVOVÁ TKÁŇ A NERVOVÝ SYSTÉM

Vývoj nervové tkáně

Neurony

Tělo buňky

Dendrity

Axony

Nervové impulsy

Synapse

Gliové buňky a aktivita neuronů

Oligodendrocyty

Astrocyty

Ependymové buňky

Mikroglie

Schwannovy buňky

Satelitové buňky

Centrální nervový systém

Meningy (mozkomíšní obaly)

Hematoencefalická bariéra

Plexus choroideus

Periferní nervový systém

Nervová vlákna

Stavba periferního nervu

Ganglia

Plasticita a regenerace nervové tkáně

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

10. SVALOVÁ TKÁŇ

Kosterní svalovina

Stavba kosterního svalu

Stavba vláken kosterní svaloviny

Sarkoplazmatické retikulum a systém T-tubulů

Mechanismus kontrakce

Inervace

Nervosvalová vřeténka a šlachová tělíska

Typy vláken kosterní svaloviny

Srdeční svalovina

Hladká svalovina

Regenerace svalové tkáně

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

11. OBĚHOVÝ SYSTÉM

Srdce

Obecná stavba cévní stěny

Typy cév

Arterie elastického typu

Arteriální senzorické útvary

Arterie svalového typu

Arterioly

Kapilární řečiště

Venuly

Vény

Lymfatické cévy

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

12. KREV

Složení plazmy

Formované krevní elementy

Erytrocyty

Leukocyty

Krevní destičky

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

13. KRVETVORBA

Kmenové buňky, růstové faktory a diferenciace

Hemopoetické kmenové buňky

Progenitorové a prekurzorové buňky

Kostní dřeň

Vývoj erytrocytů

Vývoj granulocytů

Vývoj agranulocytů

Monocyty

Lymfocyty

Vývoj krevních destiček

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

14. IMUNITNÍ SYSTÉM A LYMFATICKÉ ORGÁNY

Vrozená a adaptivní imunita

Cytokiny

Antigeny a protilátky

Třídy protilátek

Úloha protilátek

Předkládání antigenů

Buňky adaptivní imunity

Buňky prezentující antigen

Lymfocyty

Brzlík

Úloha brzlíku ve vyzrávání a selekci T-lymfocytů

Slizniční lymfatická tkáň

Lymfatické uzliny

Úloha lymfatických uzlin v imunitní odpovědi

Slezina

Funkce bílé a červené pulpy

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

15. TRÁVICÍ SYSTÉM

Obecná stavba trávicí trubice

Ústní dutina

Jazyk

Zuby

Jícen

Žaludek

Sliznice

Další vrstvy stěny

Tenké střevo

Sliznice

Další vrstvy stěny

Tlusté střevo

Souhrn základních pojmů

Test znalostí

 

16. ORGÁNY PŘIDRUŽENÉ K TRÁVICÍ TRUBICI

Slinné žlázy

Slinivka břišní

Játra

Hepatocyty a jaterní lalůčky

Struktura a funkce jater

Žlučové cesty a žlučník

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

17. DÝCHACÍ SYSTÉM

Nosní dutina

Epitel dýchacích cest

Čichový epitel

Vedlejší nosní dutiny

Pharynx

Larynx

Trachea

Bronchiální strom a plíce

Bronchy

Bronchioly

Respirační bronchioly

Alveolární chodbičky

Alveoly

Regenerace alveolární výstelky

Cévní zásobení a inervace plic

Pleura

Dýchací pohyby

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

18. KŮŽE

Pokožka

Melanocyty

Langerhansovy buňky

Merkelovy buňky

Škára

Podkožní vazivo

Kožní receptory

Vlas

Nehty

Kožní žlázy

Mazové žlázy

Potní žlázy

Hojení ran

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

19. MOČOVÝ SYSTÉM

Ledviny

Krevní oběh

Funkce ledvin: filtrace, sekrece a resorpce

Ledvinná tělíska a filtrace krve

Proximální stočený kanálek

Henleova klička

Distální stočený kanálek a juxtaglomerulární aparát

Sběrací kanálky

Močovody, močový měchýř a močová trubice

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

20. ENDOKRINNÍ ŽLÁZY

Hypofýza

Hypothalamo-hypofyzární systém a jeho krevní oběh

Přední lalok hypofýzy (adenohypofýza)

Kontrola hormonální sekrece v předním laloku hypofýzy

Zadní lalok hypofýzy (neurohypofýza)

Nadledviny

Kůra nadledviny

Dřeň nadledviny

Langerhansovy ostrůvky

Difúzní neuroendokrinní systém

Štítná žláza

Produkce hormonů štítné žlázy a její kontrola

Příštítná tělíska

Epifýza

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

21. MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Varlata

Intersticiální tkáň varlete

Semenotvorné kanálky

Spermatogeneze

Klonální charakter mužských zárodečných buněk

Spermiogeneze

Sertoliho buňky

Intratestikulární vývody

Vývodní pohlavní cesty

Nadvarle

Chámovod

Přídatné žlázy

Semenné váčky

Předstojná žláza

Bulbouretrální žlázy

Penis

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

22. ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Vaječník

Časný vývoj vaječníku

Ovariální folikuly

Růst a vývoj folikulů

Atrézie folikulů

Ovulace a její hormonální regulace

Corpus luteum

Vejcovod

Fertilizace

Děloha

Myometrium

Endometrium

Menstruační cyklus

Implantace embrya, decidua a placenta

Cervix

Vagina

Zevní pohlavní orgány

Mléčná žláza

Stavba mléčné žlázy v období puberty

Mléčná žláza během těhotenství a laktace

Postlaktační regrese mléčné žlázy

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

23. OKO A UCHO: SPECIÁLNÍ SMYSLOVÉ ORGÁNY

Oko: fotorecepční systém

Tunica fibrosa

Tunica vasculosa

Čočka

Sklivec

Sítnice

Přídatné struktury oka

Ucho: statoakustické ústrojí

Zevní ucho

Střední ucho

Vnitřní ucho

Přehled klíčových pojmů

Test znalostí

 

Dodatek. barvicí metody pro světelnou mikroskopii

Zkratky

Obrazová dokumentace / Původ obrázků

RejstříkZPĚT na detail knihy