Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy dětské neurologie

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Obsah

Předmluva

1. Psychomotorický vývoj a neurologické vyšetření dítěte

1.1. Psychomotorický vývoj dítěte

1.2. Neurologické vyšetření kojence

1.3. Specifika neurologického vyšetření novorozence

1.4. Vývojové tonusové a hybné syndromy dětského věku

1.5. Psychomotorická retardace a regres

2. Neurodiagnostické metody

2.1. Elektroencefalografie u dětí

2.2. Další elektrofyziologické vyšetřovací metody

2.3. Vyšetření mozkomíšního moku

2.4. Zobrazovací metody v dětské neurologii

2.5. Neuropsychologické vyšetření v dětské neurologii

2.6. Neurogenetika

3. Neurovývojová onemocnění

3.1. Vrozené vývojové vady centrálního nervového systému

3.2. Malformace kortikálního vývoje

3.3. Neurovývojová onemocnění

4. Záchvatová onemocnění

4.1. Epilepsie u dětí

4.2. Neepileptické záchvaty

5. Neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění

5.1. Dědičné neurometabolické poruchy

5.2. Neurodegenerativní onemocnění CNS

5.3. Neurologická symptomatika vybraných nedědičných poruch metabolismu

6. Poruchy hybnosti centrálního původu

6.1. Dětská mozková obrna

6.2. Dystonie

6.3. Tikové poruchy

6.4. Spinocerebelární ataxie

7. Nervosvalová onemocnění v dětském věku

7.1. Poruchy periferních nervů - neuropatie

7.2. Onemocnění nervosvalového přenosu

7.3. Onemocnění svalů - myopatie

8. Vybrané kapitoly ze speciální neurologie

8.1. Poruchy vědomí a akutní stavy

8.2. Úrazy centrálního nervového systému

8.3. Bolesti hlavy

8.4. Nádory centrálního nervového systému u dětí a adolescentů

8.5. Cévní onemocnění centrálního nervového systému u dětí

8.6. Neurokutánní onemocnění

8.7. Zánětlivá onemocnění

8.8. Demyelinizační onemocnění

8.9. Spánek a poruchy spánku

8.10. Paliativní péče a dětská neurologie

Přílohy

Zkratky

Doporučená literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy