Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Pierre de la Ravel, pařížský porodník

Druhé vydání

Autoři

Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc. (*20. ledna 1929)

Český lékař-porodník, antropolog, univerzitní profesor. Po promoci v roce 1953 nastoupil jako sekundární lékař nemocnice v Kladně. Od roku 1954 je porodníkem na II. gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK v Praze (U Apolináře). Po aspirantuře (1958) se stal odborným asistentem (1958-1975), v roce 1975 docentem a v roce 1983 byl jmenován profesorem. V roce 1978 obhájil doktorát věd prací Adaptace organismu na těhotenství a porod.

Jeho hlavním odborným zájmem je porodnická problematika, kde spojuje přírodovědecké pojetí s klinickou patofyziologií. Je spoluzakladatelem oboru antropologie mateřství, spoluobjevitelem těhotenského vazodilatačního fenoménu a fenoménu retardace minima děložního průtoku.

Věnuje se pregraduální a nyní zejména postgraduální výuce. Zúčastnil se mnoha zahraničních přednáškových setkání. Publikoval přes 140 odborných prací v našich a zahraničních periodikách. Autorsky se podílel na řadě učebních textů a je autorem několika odborných monografií - např. Etiologie samovolného předčasného přerušení těhotenství (1961), Phylogenetic problems of human reproduction (1992), Technika porodnických operací (1998), Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví (2000, spolu se Z. Zemanem), Porodnické operace (2007) a populárně-vědeckých publikací (Ne)pikantní jazykověda (1996, 2004), Lékařský slang a úsloví (1999, 2007), Od babictví k porodnictví (2001), Lékařský dekameron (2009) a Anatomický slovník (2018). V roce 1993 vydal historický román Pierre de la Ravel, pařížský porodník a v roce 2019 vzpomínkový text Paměti porodníka. Uspořádal pět výstav z dějin porodnictví a antropologie mateřství, spolupořádal výstavu v Národním muzeu (1999).

Profesor Doležal je nositelem řady ocenění a vyznamenání (mj. Stříbrná medaile Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Hrdličkova medaile, Traplova medaile, medaile J. E. Purkyně „Pro meritis“, stříbrná medaile UK, medaile Lékařské fakulty UK, medaile Ministerstva zdravotnictví Čínské lidové republiky, čestné občanství Prahy 2). Je čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Dlouhodobě pracoval jako tiskový referent předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a byl členem redakčních rad několika periodik.ZPĚT na detail knihy