Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Antikoncepce

Obsah

Poděkování

Úvod

1. Vývoj populace a sexualita jedince

1.1. Populační exploze versus stárnoucí populace

1.2. Sexualita jako atribut biopsychosociálního jedince

1.3. Úskalí pohlavního styku

2. Způsoby regulace počtu obyvatelstva

2.1. Způsoby vedoucí ke snížení počtu obyvatel

2.2. Způsoby vedoucí ke zvýšení přírůstku populace

3. Základy lidské reprodukce

3.1. Mužská reprodukce

3.2. Ženská reprodukce

3.3. Procesy po ejakulaci

4. Spolehlivost antikoncepce

4.1. Pearlův index

4.2. »Life table« analýzy

5. Coitus interruptus

6. Prezervativ

7. Sterilizace muže, vazektomie

8. Supresivní metody

8.1. Hormonální suprese, steroidní antikoncepce

8.2. Chemická suprese

8.3. Imunologická suprese

8.4. Fyzikální suprese

9. Alternativní sex

9.1. Stiskací techniky

9.2. Extravaginální koitus

9.3. Tantrický sex

9.4. Coitus reservatus, karezza

9.5. Léky

10. Metody sebepozorování, vědomí plodnosti

10.1. Kalendářová metoda

10.2. Teplotní metoda

10.3. Hlenová metoda

10.4. Cervikální metoda

10.5. Indexové metody

10.6. Rychlé stanovení luteinizačního hormonu v moči

10.7. Metoda krystalizace slin

10.8. Folikulometrie, laparoskopie, kuldoskopie

10.9. Hormonální cytologie

10.10. »Kalhotková« metoda

10.11. Ostatní metody

11. Bariérové (mechanické) metody

11.1. Vaginální pesar

11.2. Cervikální pesar

11.3. Femidom

12. Chemické metody, spermicidy (lokální antikoncepce)

13. Kombinace bariérových a chemických metod

14. Nitroděložní tělísko

15. Kombinovaná perorální antikoncepce

15.1. Estrogeny kontraceptiv

15.2. Progestiny kontraceptiv

15.3. Typy COC

15.4. Postup při preskripci a režimy aplikace

15.5. Kontraindikace COC

15.6. Zdravotně klinické aspekty

15.7. Lékové interakce kombinované perorální antikoncepce

16. Kombinovaná non-orální antikoncepce

16.1. Transdermální antikoncepční systém

16.2. Vaginální kroužek

16.3. Estrogen-progestinové depotní injekce

16.4. Perkutánní gel

17. Pouze progestinová antikoncepce

17.1. Orální progestinová antikoncepce

17.2. Injekční depotní progestinová antikoncepce

17.3. Subkutánní progestinové implantáty

17.4. Vaginální prstenec

17.5. Intranazální sprej

17.6. Transdermální systémy

17.7. Biodegradabilní nosiče

18. Nitroděložní hormonální systém

19. Postkoitální kontracepce

20. Tubární sterilizace

20.1. Transabdominální přístup

20.2. Transcervikální přístup, hysteroskopická sterilizace

20.3. Alternativní přístupy

21. Imunologická antikoncepce

22. Antikoncepce u zvláštních skupin a chronicky nemocných pacientek

22.1. Kojící ženy

22.2. Ženy velmi mladé, do 15 let

22.3. Ženy nad 35 let věku

22.4. Ženy v perimenopauze

22.5. Kuřačky

22.6. Ženy s katolickým vyznáním

22.7. Ženy se zdravotními obtížemi

23. Bizarní antikoncepční metody

24. Interruptio graviditatis

24.1. Chirurgická interrupce

24.2. Nechirurgická (medikamentózní) interrupce

24.3. Indukce abortu ve II. trimestru

24.4. Komplikace

24.5. Etika interrupce

25. Kastrace a regulace plodnosti ve veterinární medicíně

25.1. Kastrace muže

25.2. Kastrace ženy

25.3. Regulace plodnosti ve veterinární medicíně

26. Perspektivy antikoncepce ve 21. století

26.1. Ženská hormonální antikoncepce

26.2. Mužská antikoncepce

26.3. Ženská bariérová antikoncepce

26.4. Spermicidy

26.5. Kombinace hormonu a spermicidu

26.6. Nitroděložní antikoncepce

26.7. Sterilizace

26.8. Imunologická antikoncepce

26.9. »Genetická« antikoncepce

27. Evropská společnost pro kontracepci a reprodukční zdraví

Seznam zkratek

SummaryZPĚT na detail knihy