Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Klinická biochemie

Třetí, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

Úvod k třetímu vydání

 

Zkratky

 

1. Klinická biochemie - vznik a postavení mezi ostatními vědními obory

1.1. Vztah klinické biochemie k ostatním biochemickým oborům

1.2. Vznik klinické biochemie a její postavení mezi laboratorními obory

1.3. Úloha klinického biochemika

 

2. Požadování a interpretace laboratorních testů

2.1. Zdroje variability laboratorních výsledků

2.2. Změny laboratorních výsledků při nemoci

2.3. Laboratorní informační systém (LIS)

 

3. Preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření

3.1. Osoba pacienta

3.2. Odběr vzorku

3.3. Transport vzorku

3.4. Uchování vzorku

3.5. Prvotní zpracování a příprava vzorku k analýze

3.6. Hemolýza

 

4. Acidobazická rovnováha a oxygenace tkání

4.1. Produkce a vylučování vodíkových iontů

4.2. Teorie elektroneutrality plazmy

4.3. Odběr a stanovení parametrů ABR

4.4. Obecný přístup k hodnocení poruch ABR

4.5. Přehled poruch ABR

4.6. Poznámky k léčbě poruch ABR

 

5. Metabolismus vody, sodíku, draslíku a chloridů. Osmolalita

5.1. Stanovení Na+, K+, Cl-

5.2. Stanovení osmolality

5.3. Vodní bilance a složení tělních tekutin

5.4. Význam stanovení sodíku

5.5. Význam stanovení draslíku

5.6. Význam stanovení chloridů

 

6. Metabolismus vápníku, hořčíku a fosforu

6.1. Metabolismus vápníku (kalcia)

6.2. Metabolismus hořčíku (magnezia)

6.3. Metabolismus fosforu

 

7. Bílkoviny krevní plazmy

7.1. Význam plazmatických bílkovin

7.2. Stanovení celkových bílkovin

7.3. Elektroforetické typy

7.4. Jednotlivé bílkoviny krevní plazmy

7.5. Reakce akutní fáze

7.6. Proteomika

 

8. Laboratorní vyšetření u onemocnění ledvin

8.1. Odběr moče a preanalytika

8.2. Základní vyšetření moče

8.3. Příčiny porušené funkce ledvin

8.4. Vyšetření glomerulární filtrace

8.5. Vyšetření tubulárních funkcí

8.6. Akutní poškození ledvin

8.7. Chronické onemocnění ledvin

8.8. Náhrada funkce ledvin

8.9. Laboratorní vyšetření u urolitiázy

 

9. Laboratorní vyšetření u onemocnění jater

9.1. Metody stanovení jaterních testů

9.2. Hepatocelulární poškození

9.3. Cholestáza

9.4. Selhávání jaterních funkcí, funkční testy

9.5. Hyperbilirubinémie

 

10. Výživa a její poruchy

10.1. Vyšetření stavu výživy

10.2. Metabolické bilance

10.3. Vitaminy a stopové prvky

10.4. Poruchy výživy

 

11. Laboratorní vyšetření trávicího ústrojí

11.1. Trávení a vstřebávání potravy

11.2. Funkční testy

11.3. Žaludek a vyšetření žaludeční šťávy

11.4. Exokrinní funkce pankreatu

11.5. Onemocnění střev

 

12. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy

12.1. Dyslipidémie

12.2. Kouření (závislost na tabáku)

12.3. Arteriální hypertenze

12.4. Stavy spojené s hyperglykémií

12.5. Obezita

12.6. Nedostatečná fyzická aktivita

12.7. Další rizikové faktory a markery aterosklerózy

12.8. Kardiovaskulární riziko a jeho odhad

12.9. Opatření ke snížení kardiovaskulárního rizika

 

13. Laboratorní vyšetření v kardiologii

13.1. Akutní infarkt myokardu

13.2. Srdeční selhání

 

14. Laboratorní vyšetření v endokrinologii

14.1. Poruchy tvorby hormonů

14.2. Rozdělení hormonů podle struktury

14.3. Způsoby stanovení hormonů

14.4. Hormony hypothalamu, hypofýzy a epifýzy

14.5. Hormony štítné žlázy

14.6. Hormony kůry nadledvin

14.7. Hormony dřeně nadledvin

14.8. Gonády a pohlavní hormony

14.9. Tkáňové hormony

 

15. Laboratorní vyšetření u diabetu

15.1. Inzulin, jeho vznik a účinek

15.2. Klinické a laboratorní známky

15.3. Typy diabetu

15.4. Genetika diabetu

15.5. Stanovení glukózy v krvi (glykémie)

15.6. Diagnostika diabetu

15.7. Laboratorní kontrola diabetu

15.8. Stanovení inzulinu a C-peptidu

15.9. Stanovení autoprotilátek

15.10. Komplikace diabetu

15.11. Možnosti léčby diabetu

15.12. Ostatní příčiny hypo- a hyperglykémie

 

16. Základy toxikologie

16.1. Základní pojmy a legislativa

16.2. Toxikologické vyšetření

16.3. Příklady otrav provázených změnami biochemických parametrů

16.4. Stanovení hladin léčiv

16.5. Indikace ke stanovení hladin léčiv

 

17. Laboratorní vyšetření v těhotenství

17.1. Adaptační reakce organismu na těhotenství

17.2. Změny fyziologických rozmezí laboratorních testů

17.3. Diagnostické využití laboratorního vyšetření

 

18. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

18.1. Zvláštnosti laboratorního vyšetření v dětském věku

18.2. Klinicko-biochemické vyšetření ve starším věku

 

19. Laboratorní známky zhoubného novotvaru

19.1. Laboratorní vyšetření u nemocného se zhoubným novotvarem

19.2. Definice a dělení tumorových markerů

19.3. Vlastnosti ideálního tumorového markeru

19.4. Oblasti užití tumorových markerů

19.5. Jednotlivé tumorové markery a jejich význam

 

20. Dědičné poruchy metabolismu

20.1. Principy laboratorní diagnostiky dědičných poruch metabolismu

20.2. Příklady jednotlivých dědičných poruch metabolismu

20.3. Současné možnosti genové terapie

 

21. Poruchy metabolismu purinů

21.1. Metabolismus a vlastnosti kyseliny močové

 

22. Mozkomíšní mok

22.1. Indikace k vyšetření mozkomíšního moku

22.2. Vzhled mozkomíšního moku

22.3. Odběr mozkomíšního moku

22.4. Cytologické vyšetření

22.5. Základní biochemické vyšetření

22.6. Speciální biochemická vyšetření

22.7. Spektrofotometrie

22.8. Odlišení mozkomíšního moku a sekretu nosní sliznice

22.9. Purulentní a serózní meningitida

 

23. Laboratorní vyšetření výpotku

 

24. Laboratorní ukazatele kostního metabolismu

24.1. Stavba a metabolismus kosti a jeho poruchy

24.2. Ukazatele novotvorby kostní tkáně

24.3. Ukazatele kostní resorpce

24.4. Ukazatele kostního metabolismu u konkrétních chorob

 

25. Hemokoagulace

25.1. Proteiny koagulačního systému

25.2. Analytické principy vyšetřovacích metod v hemokoagulaci

25.3. Základní hemokoagulační testy

 

26. Trendy v klinické biochemii (laboratorní medicíně)

26.1. Odběr krve a transport materiálu do laboratoře

26.2. Automatizace a robotizace provozu

26.3. Centralizace provozu vs. POCT

26.4. Konsolidace laboratorních oborů

26.5. Laboratorní medicína založená na důkazech

26.6. Personalizovaná medicína

26.7. Podíl laboratoře na screeningových programech

26.8. Standardizace metod a laboratorních postupů

26.9. Certifikace a akreditace laboratoří

26.10. Trendy v analytice

26.11. Nové biomarkery

26.12. Harmonizace laboratorní medicíny v mezinárodním měřítku

26.13. „-omiky“

26.14. Laboratorní medicína budoucnosti

 

Příloha 1 - Vyjadřování koncentrace roztoků

 

Příloha 2 - Přehled referenčních hodnot běžných analytů

 

Rejstřík

 

 ZPĚT na detail knihy