Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Sebevraždy

Autoři

MUDr. Helena Kučerová (nar. 1949 v Olomouci)

Absolovovala Lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. První a druhou atestaci z psychiatrie absolvovala na Psychiatrické klinice v Hradci Králové, poté působila v Psychiatrické léčebně v Brně - Černovicích a ve Šternberku u Olomouce. V letech 1991 až 2019 pracovala na psychiatrické ambulanci v Hranicích na Moravě, od roku 1993 jako OSVČ. Publikovala pět monografií: Demence v kazuistikách, Schizofrenie v kazuistikách, Psychiatrické minimum, Bolest v psychiatrii, Sebevraždy (společně s Helenou Haškovcovou) a je spoluautorkou knihy Aktivní gerontologie. Uveřejnila 140 článků v odborném tisku a 24 článků na odborných stránkách www.opsychologii.cz. V roce 2006 jí byl udělen čestný titul HonDG (Honorary Director General) od International Biographical Centre v Cambridge ve Velké Británii. Byla také opakovaně publikována v biografických publikacích Marquis Who's Who.

 

Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. (nar. 1945 v Praze)

Absolvovala Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu UK Praha. Profesně se postupně věnovala transplantační a klinické imunologii, dále hematoonkologii, geriatrii a etice v ošetřovatelství. V roce 1992 iniciovala vznik lékařské etiky jako samostatného oboru a jako první se v něm habilitovala a získala profesuru. Po roce 1990 pracovala v Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě UK, vybudovala katedru psychosociálních věd a speciální etiky na Husitské teologické fakultě UK a od roku 2002 působí na Fakultě humanitních studií UK, kde je garantkou doktorského studijního programu filozofie-aplikovaná etika. Spolupracuje s Českou lékařskou komorou, kde je garantkou oboru lékařská etika v programu celoživotního vzdělávání lékařů. Je autorkou 22 samostatných monografií, např. učebnic Lékařská etika (4. vyd., 2015), Thanatologie. Nauka o umírání a smrti (2. vyd. 2002), monografií Informovaný souhlas: proč a jak (2007), Fenomén stáří (2. vyd., 2010), Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi (2012). Pro radost napsala také knihu Můj král trpaslíků aneb První česká cverkologie (2006). Za svou práci obdržela řadu ocenění, v poslední době: Cenu Diakonie ČCE (2014), Stříbrnou medaili rektora Univerzity Karlovy (2015), Zlatou medaili Husitské teologické fakulty UK (2015), Cenu prezidenta České lékařské komory (2016), Státní vyznamenání: Medaile 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy a vzdělávání (2019).ZPĚT na detail knihy