Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy paliativní péče v neurologii

Obsah

Obsah

 

Úvod

 

I. OBECNÁ ČÁST

 

1. Úvod do paliativní péče v neurologii

1.1. Definice paliativní péče

1.2. Formy paliativní péče

1.3. Vývoj paliativní péče v neurologii

1.4. Bariéry paliativní péče v neurologii

1.5. Identifikace pacientů vhodných pro zahájení paliativní péče

1.6. Závěr života pacientů s neurologickým onemocněním v České republice

1.7. Koncept neuropaliativní a rehabilitační péče

1.8. Pacienti s neurologickým onemocněním v hospicové péči

 

II. SPECIÁLNÍ ČÁST - SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH NEMOCÍ

 

2. Cerebrovaskulární onemocnění

2.1. Charakteristika cévní mozkové příhody

2.2. Léčba cévní mozkové příhody

2.3. Hodnocení tíže neurologického deficitu

2.4. Paliativní problematika

3. Demyelinizační onemocnění - roztroušená skleróza

3.1. Charakteristika a vývoj nemoci

3.2. Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou

3.3. Paliativní problematika

3.4. Léčba symptomů v pokročilé fázi nemoci

3.5. Péče o pacienty na konci života

 

4. Vybraná neurodegenerativní onemocnění

4.1. Demence

4.2. Parkinsonova nemoc a další parkinsonské syndromy

4.3. Huntingtonova nemoc

 

5. Onemocnění motorického neuronu

5.1. Charakteristika a dělení nemocí motoneuronu

5.2. Paliativní problematika a symptomy

 

6. Svalová onemocnění - svalové dystrofie a myopatie

6.1. Charakteristika a vývoj nemoci

6.2. Paliativní problematika a symptomy

 

7. Neoplazmy

7.1. Úvod a základní charakteristika nádorů centrálního nervového systému

7.2. Glioblastom

7.3. Mozkové metastázy

7.4. Paliativní péče o neuroonkologické pacienty

 

8. Traumatická poškození mozku

8.1. Definice a klasifikace

8.2. Diagnóza a terapie

8.3. Prognózování pacientů s traumatickým poškozením mozku

8.4. Paliativní léčba pacientů s traumatickým poškozením mozku

 

9. Specifické stavy v neurologii

9.1. Permanentní a perzistentní vegetativní stav

9.2. Locked-in syndrom (syndrom uzamčení)

 

III. SPECIÁLNÍ ČÁST - PÉČE O SYMPTOMY

 

10. Problémy se svaly a pohybem

10.1. Spasticita

10.2. Svalová slabost

10.3. Nekoordinované pohyby

10.4. Třes

10.5. Záchvaty

10.6. Myoklonus

 

11. Bulbární symptomy - dysfagie, poruchy řeči, slintání

11.1. Dysfagie

11.2. Sialorea

11.3. Poruchy řeči, dysartrie

 

12. Bolest v neurologii

12.1. Chronická bolest

12.2. Klinické hodnocení bolestivých stavů u neurologických pacientů

12.3. Hodnocení bolestivých stavů u pacientů s významně narušenými komunikačními či kognitivními schopnostmi

12.4. Léčba bolesti u neurologických pacientů

12.5. Invazivní analgetické metody

12.6. Psychoterapie v léčbě chronické bolesti

12.7. Bolest u jednotlivých neurologických onemocnění

 

13. Gastrointestinální symptomy

13.1. Nauzea a zvracení

13.2. Střevní dysfunkce

13.3. Nutrice

 

14. Respirační symptomy

14.1. Dušnost, hypoventilace

14.2. Neefektivní expektorace

 

15. Urologické symptomy

15.1. Retence a inkontinence

15.2. Sexuální dysfunkce

 

16. Neuropsychiatrické symptomy

16.1. Poruchy nálady

16.2. Kognitivní poruchy

16.3. Úzkostné poruchy

16.4. Psychotické příznaky

16.5. Agitovanost

16.6. Agresivita

16.7. Delirium

16.8. Apatie

16.9. Změny osobnosti

 

17. Ostatní symptomy

17.1. Únava

17.2. Pocení

17.3. Škytavka

17.4. Teplota

17.5. Bolest hlavy

 

IV. PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PÉČE

 

18. Psychologické aspekty nemoci

18.1. Sdělování závažných zpráv

18.2. Subjektivní prožívání nemoci

18.3. Zátěž rodiny

18.4. Psychologická podpora

 

19. Sociální aspekty nemoci

19.1. Sociální důsledky nemoci

19.2. Kvalita života pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich blízkých

19.3. Sociální podpora pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich blízkých

19.4. Sociální zabezpečení pro pacienty s progresivním neurologickým onemocněním

19.5. Role sociálního pracovníka v paliativní péči

19.6. Podpora rodiny po úmrtí pacienta

 

V. ETICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE

 

20. Etické problémy v paliativní péči

20.1. Problematika autonomie v paliativní péči

20.2. Práva umírajících

20.3. Pohled pacientů a jejich rodinných příslušníků na péči na konci života

 

21. Právní aspekty paliativní péče v neurologii

21.1. Poskytování paliativní péče v neurologii

21.2. Náležitá odborná úroveň paliativní péče v neurologii

21.3. Informovaný souhlas v neurologii

21.4. Poskytování zdravotní péče bez souhlasu

21.5. Dříve vyslovené přání, předběžné prohlášení, zástupné rozhodování

 

22. Paliativní sedace

22.1. Nežádoucí důsledky paliativní sedace

22.2. Zneužití versus nevyužití paliativní sedace

22.3. Doporučení pro využívání paliativní sedace

22.4. Praktické použití paliativní sedace

22.5. Léky používané při paliativní sedaci

22.6. Doporučení pro pacienty v terminálních stadiích vybraných neurologických onemocnění

22.7. Paliativní sedace a existenciální utrpení

 

Příloha 1. Zlatý standard GSF PIG

Příloha 2. Formulář NECPAL CCOMS-ICO

Příloha 3. SPICT

 

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy