Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Fyziologie

Třetí, přepracované vydání

Obsah

Autorský kolektiv

Úvod

1. Buněčná fyziologie

1.1. Struktura a funkce buněk

1.2. Struktura a složení buněčné membrány

1.3. Hlavní funkce buněčné membrány

1.4. Membránový transport: mechanismy přenosu látek

1.5. Elektrochemická homeostáza na membráně

1.6. Regulace buněčných funkcí, přenos informace, komunikace

2. Iontové kanály

2.1. Nezávislé iontové kanály

2.2. Iontové kanály řízené napětím

2.3. Iontové kanály řízené chemicky

2.4. Kationtové kanály řízené fyzikálními podněty

3. Mediátory a modulátory nervového přenosu

3.1. Acetylcholin

3.2. Noradrenalin

3.3. Dopamin

3.4. Serotonin

3.5. Kyselina glutamová

3.6. Kyselina ?-aminomáselná

3.7. Glycin

3.8. Histamin

3.9. Peptidy

3.10. Oxid dusnatý

4. Fyziologie tělesných tekutin

4.1. Voda

4.2. Biologické membrány

4.3. Regulace příjmu vody

4.4. Koloběh vody v organismu

4.5. Změny obsahu vody

5. Acidobazická rovnováha a její udržování

5.1. Acidobazická rovnováha roztoků

5.2. Acidobazická rovnováha tělesných tekutin

5.3. Vylučování iontů H+ do okolního prostředí

5.4. Klinické obrazy poruch acidobazické rovnováhy

6. Krev

6.1. Krevní plazma

6.2. Formované krevní elementy

6.3. Zástava krvácení - hemostáza

6.4. Krevní skupiny

6.5. Krevní transfúze

7. Fyziologie imunitního systému

7.1. Nespecifická imunita

7.2. Prostředky specifické imunity

7.3. Orgány imunitního systému

7.4. Řízení imunity

7.5. Využití imunity - imunizace

7.6. Změny imunity v průběhu života

7.7. Poruchy imunity

8. Dýchání

8.1. Ventilace

8.2. Difúze

8.3. Perfúze plic, prokrvení plic - plicní cirkulace

8.4. Poměr ventilace/perfúze

8.5. Transport dýchacích plynů krví

8.6. Regulace dýchání

8.7. Patologické typy dýchání

8.8. Obranné dýchací reflexy

9. Fyziologie srdce a krevního oběhu

9.1. Fyziologie srdce

9.2. Fyziologie systémové cirkulace

9.3. Fyziologie portálního řečiště

9.4. Fyziologie lymfatického řečiště

9.5. Plicní řečiště

9.6. Fyziologie fetálního řečiště

10. Fyziologie trávení a vstřebávání

10.1. Trávení

10.2. Trávení jednotlivých živin

10.3. Vstřebávání

10.4. Játra

11. Metabolismus

12. Fyziologie výživy, vitaminů a minerálů

12.1. Výživa

12.2. Základní živiny

12.3. Vitaminy

12.4. Minerální a stopové prvky

12.5. Řízení příjmu potravy

12.6. Poruchy příjmu potravy

13. Fyziologie vylučování ledvinami

13.1. Fyziologie ledvin

13.2. Přehled funkcí ledvin

13.3. Řízení činnosti ledvin

13.4. Tvorba a vylučování moči

13.5. Funkční zkoušky ledvin

14. Fyziologie kůže

14.1. Funkce kůže

14.2. Kožní adnexa

15. Termoregulace

15.1. Tělesná teplota

15.2. Tvorba a výdej tepla

15.3. Pot

15.4. Regulace tělesné teploty

15.5. Stavy spojené se změnou tělesné teploty

15.6. Změny termoregulace s věkem

16. Žlázy s vnitřní sekrecí

16.1. Klasické hormony a další působky

16.2. Řízení činnosti endokrinních žláz

16.3. Klasické endokrinní žlázy

16.4. Další důležité hormony

17. Stres

18. Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu

18.1. Mužský pohlavní systém

18.2. Ženský pohlavní systém

19. Obecná fyziologie nervového systému

19.1. Struktura

19.2. Funkce neuronu

19.3. Funkční okruhy a subsystémy

19.4. Metody studia nervového systému

20. Fyziologie svalů

20.1. Příčně pruhované svaly

20.2. Hladké svaly

20.3. Srdeční svalovina

20.4. Nervosvalový přenos

20.5. Projevy činnosti svalstva

20.6. Svalová síla

20.7. Svalová práce

20.8. Svalový výkon

20.9. Svalová únava

20.10. Adaptace a regenerace svalů

20.11. Změny ve svalové tkáni během stárnutí

20.12. Rigor mortis

21. Fyziologie centrálního nervového systému

21.1. Funkce páteřní míchy

21.2. Funkce mozkového kmene

21.3. Funkce retikulární formace

21.4. Funkce mozečku

21.5. Thalamus

21.6. Bazální ganglia

21.7. Funkce mozkové kůry

22. Řízení motoriky

22.1. Řízení lokomoce

22.2. Řízení volních pohybů

22.3. Řízení posturální motoriky

22.4. Řízení svalového napětí, svalový tonus

22.5. Reflexní motorika

22.6. Emoční motorika

23. Poruchy hybnosti

23.1. Poruchy provádění elementárního pohybu

23.2. Poruchy aferentace z periferie a vedení aferentních informací do vyšších nervových struktur

23.3. Poruchy svalového tonu

23.4. Poruchy intenzity, rozsahu a trvání pohybu

23.5. Poruchy vytváření pohybových sekvencí a jejich správného řazení, zaujímání správného výchozího postavení pro provedení plánované pohybové sekvence a poruchy kontroly intenzity, rozsahu a trvání elementárních pohybů

23.6. Poruchy vytváření plánu, programu a iniciace komplexního pohybového vzorce

24. Senzorické systémy

24.1. Zrakový systém

24.2. Sluchový systém

24.3. Vestibulární systém

24.4. Somatoviscerální senzorický systém

24.5. Bolest

24.6. Fyziologie chuti

24.7. Fyziologie čichu

25. Autonomní nervový systém

25.1. Centrální část

25.2. Periferní část

25.3. Sympatický autonomní nervový systém

25.4. Parasympatický autonomní nervový systém

26. Limbický systém

26.1. Hypotalamus

26.2. Hipokampus

26.3. Amygdala

26.4. Limbická kůra

27. Elektrofyziologická diagnostika

27.1. Elektroencefalografie

27.2. Magnetoencefalografie

27.3. Evokované potenciály

27.4. Snímání stejnosměrných nebo střídavých potenciálů mozkové kůry

27.5. Jednotková aktivita

28. Učení a paměť, řeč

28.1. Učení

28.2. Paměť

28.3. Řeč

29. Fyziologie spánku

29.1. Spánkové cykly

29.2. Spánková stadia

29.3. Vegetativní projevy ve spánku

29.4. Sekrece hormonů a spánek

29.5. Potřeba spánku

29.6. Fylogeneze a ontogeneze spánku

29.7. Spánkové modely a teorie

29.8. Funkční význam spánku

29.9. Spánková deprivace

29.10. Psychická činnost ve spánku a sny

30. Chronobiologie

30.1. Klasifikace biologických rytmů

30.2. Cirkadiánní rytmy

30.3. Střídání ročních období

31. Fyziologie stárnutí

31.1. Evaluace procesu stárnutí

31.2. Další změny fyziologických funkcí ve stáří

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy