Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Speciální otorinolaryngologie

Druhé, přepracované vydání

Obsah

Předmluva k druhému vydání

Předmluva k prvnímu vydání

1. Nemoci nosu a vedlejších dutin nosních

1.1. Vyšetřovací metody v rinologii

1.2. Vrozené vývojové vady a deformity nosu

1.3. Úrazy nosu, paranazálních dutin a obličejového skeletu

1.4. Záněty nosu a vedlejších dutin nosních

1.5. Tumory nosní dutiny a vedlejších dutin nosních

2. Nemoci hltanu

2.1. Vyšetřovací metody ve faryngu

2.2. Záněty hltanu

2.3. Časté chirurgické výkony prováděné ve faryngu

2.4. ORL aspekty chrápání a spánkové apnoe

2.5. Nádory hltanu

3. Nemoci jícnu

3.1. Vyšetřovací metody

3.2. ORL aspekty gastroezofageálního refluxu

3.3. Jícnové divertikly

3.4. Úrazy polykacích cest

4. Nemoci hrtanu

4.1. Vyšetřovací metody hrtanu

4.2. Vývojové vady hrtanu

4.3. Úrazy hrtanu a trachey

4.4. Poruchy inervace hrtanu

4.5. Záněty hrtanu

4.6. Nádory hrtanu

4.7. Rehabilitace hlasu a polykání po léčbě nádorů hrtanu

5. Nemoci slinných žláz

5.1. Anatomické poznámky

5.2. Vyšetřovací metody slinných žláz

5.3. Nenádorové nemoci slinných žláz

5.4. Nádory slinných žláz

6. Nemoci štítné žlázy

6.1. Vyšetřovací metody

6.2. Záněty štítné žlázy

6.3. Onemocnění spojená se syndromem hyperfunkce štítné žlázy

6.4. Nádory štítné žlázy

7. Nemoci zevního krku

7.1. Krční píštěle, cysty a jazyková struma

7.2. Krční lymfadenopatie a metastázy do krčních uzlin

7.3. Diagnostika a léčba uzlinových metastáz - blokové disekce

8. Kapitoly z onkologie hlavy a krku

8.1. Epidemiologie a rizikové faktory nádorů hlavy a krku

8.2. Prekancerózy

8.3. Terapie karcinomů horních cest dýchacích a polykacích - obecné poznatky

9. Zajištění průchodnosti dýchacích cest

9.1. Zavedení vzduchovodu

9.2. Endotracheální intubace

9.3. Koniotomie

9.4. Tracheotomie

9.5. Punkční techniky

10. Nemoci ucha

10.1. Vyšetřovací metody

10.2. Vrozené vady

10.3. Otoskleróza

10.4. Úrazy ucha

10.5. Záněty ucha

10.6. Operace sanační a rekonstrukční

10.7. Nádory ucha

10.8. Onemocnění vnitřního ucha

10.9. Rehabilitace nedoslýchavosti, sluchadla

10.10. Chirurgická léčba hluchoty

11. Nitrolební komplikace zánětů ucha a vedlejších dutin nosních

11.1. Extradurální absces

11.2. Tromboflebitida esovitého splavu

11.3. Subdurální absces

11.4. Leptomeningitida (meningitida)

11.5. Absces mozku

12. Chirurgie lební baze

12.1. Definice a podmínky rozvoje

12.2. Patologické procesy baze lební

12.3. Operační postupy

12.4. Význam chirurgie lební baze

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy