Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Informovaný souhlas

Proč a jak?

Obsah

Úvod

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

Jak to bylo dříve

Od medicíny mlčení k informovanému souhlasu

Práva pacientů

Práva pacientů v České republice

Etická nebo právní závaznost?

Práva lékařů a dalších zdravotníků

Partnerství

Dvě základní strategie informovanosti

Informovaný souhlas

Formy informovaného souhlasu

Písemný informovaný souhlas

Obsah informovaného souhlasu

Kdo poskytuje informace

Kdo uděluje informovaný souhlas

Platnost informovaného souhlasu

Trvání informovaného souhlasu

Míra rizik

Zákroky nad rámec informovaného souhlasu

Alternativy léčby lege artis

Předem vyslovená přání

Zpochybnění informovaného souhlasu

Odvolání informovaného souhlasu

Neposkytnutí informovaného souhlasu

Odmítnutí zdravotní péče a negativní revers

Souhlas s přítomností jiných osob

Informace příbuzným

Zdravotnická dokumentace

Komu patří dokumentace

Na co má pacient právo

Informovaný souhlas - nejčastější chyby a omyly

Nejčastější otázky laiků

Komunikace s členy rodiny

Nelze nekomunikovat

Zdroje informací pro lékaře

Zdroje informací pro laiky

Celospolečenský dialog

Výhody a nevýhody informovaného souhlasu

Vztah etiky a práva

 

Přílohy        

1. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

2. Poradna o informovaném souhlasu

3. Etický kodex Práva pacientů

4. Pravidla komunikace

5. Historický souhlas

6. Vzorový informovaný souhlas České lékařské komory

Literatura

O autorceZPĚT na detail knihy