Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy fyziologie

Obsah

Předmluva

Seznam zkratek

 

Část 1 / Úvod

1. Fyziologie a genom

2. Homeostáza a fyziologie proteinů

3. Oddíly tělesné vody a fyziologické tekutiny

4. Buňky, membrány a organely

5. Transportní proteiny membrán a iontové kanály

6. Biologické potenciály

7. Vedení akčních potenciálů

8. Autonomní nervový systém

9. Krev

10. Zánět a imunita

11. Principy difúze a průtoku

 

Část 2 / Svaly

12. Kosterní sval a jeho kontrakce

13. Nervosvalová ploténka a stah svalu jako celku

14. Motorická jednotka, nábor a sumace

15. Srdeční a hladký sval

 

Část 3 / Kardiovaskulární systém

16. Úvod do kardiovaskulárního systému

17. Srdce

18. Srdeční cyklus

19. Zahájení srdečního stahu a spřažení excitace a kontrakce

20. Regulace srdečního výdeje a Starlingův srdeční zákon

21. Krevní cévy

22. Řízení krevního tlaku a objemu krve

23. Mikrocirkulace, filtrace a lymfatický systém

24. Lokální regulace krevního průtoku a speciální cirkulace

 

Část 4 / Respirační systém

25. Úvod do respiračního systému

26. Mechanika dýchání

27. Transport plynů a jeho zákony

28. Transport kyslíku a oxidu uhličitého krví

29. Regulace dýchání

30. Poměr ventilace - perfúze a pravo-levé zkraty

 

Část 5 / Renální systém

31. Ledviny - úvod

32. Filtrace v ledvinách

33. Zpětná resorpce a sekrece a proximální tubulus

34. Henleova klička a distální nefron

35. Regulace osmolality plazmy a objemu tekutin

36. Udržování acidobazické rovnováhy

 

Část 6 / Trávicí systém a metabolismus

37. Trávicí ústrojí: přehled a ústní dutina

38. Jícen a žaludek

39. Tenké střevo

40. Exokrinní pankreas, játra a žlučník

41. Tlusté střevo

 

Část 7 / Endokrinní systém a reprodukce

42. Endokrinní regulace

43. Regulace energetických zdrojů

44. Hypothalamus a hypofýza

45. Hormony štítné žlázy a úroveň metabolismu

46. Růstové faktory

47. Růst těla a kostí

48. Udržování hladiny vápníku v plazmě

49. Nadledviny a stres

50. Hormonální regulace reprodukce

51. Pohlavní rozlišení a funkce

52. Oplodnění, těhotenství a porod

53. Laktace

 

Část 8 / Senzorický a hybný systém

54. Úvod k senzorickým systémům

55. Senzorické receptory

56. Speciální smysly (chuť a čich)

57. Zrak

58. Sluch a rovnováha

59. Řízení hybnosti a mozeček

60. Propriocepce a reflexy

 

Příloha I: Porovnání vlastností kosterního, srdečního a hladkého svalu

Příloha II: Normální fyziologické hodnoty

 

Část 9 / Testové otázky

Testové otázky

Správné odpovědi k testovým otázkám

 

RejstříkZPĚT na detail knihy