Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Medicína založená na důvěře

O nebohém pacientovi v postmoderní době

Obsah

Úvod

1. Bolí mne ucho! Rok 2000 př. n. l.: Na, sněz tenhle kořen

1.1. Nemoci a léčitelství v prehistorické společnosti

1.2. Lékařské přístupy ve starověkých civilizacích

1.3. Medicína v době starověkého Řecka a Říma

2. Rok 1000 n. l.: Ten kořen je pro neznabohy. Říkej si tuhle modlitbu

2.1. Křesťanská medicína

2.2. Arabská medicína

2.3. Hebrejská medicína

3. Vodka byla dobrá, ale maso bylo shnilé

3.1. Jazykové pasti

3.2. Hermeneutika

4. Rok 1700 n. l.: Modlitba je pověra. Na, vypij tenhle lektvar

4.1. Roky 1450-1600. Medicína v renesanci

4.2. Přelomové období 1600-1700

4.3. Věda a medicína doby osvícenství 1700-1800

5. Rok 1900 n. l.: Ten lektvar není vědecky podložen. Polkni tuhle pilulku

5.1. Medicína 19. a 20. století

5.2. Zisky a ztráty

6. Hádala se duše s tělem

6.1. Dějiny psychosomatiky

6.2. Základní teoretická východiska

6.3. Novější dílčí teoretické modely

6.4. Psychologický kontext

6.5. Výzkum v psychosomatice

6.6. Zisky a ztráty

6.7. Může se duše s tělem hádat?

7. Kde se pivo pije, tam se dobře žije

7.1. Historie

7.2. Výzkum v oblasti životního stylu

7.3. Zisky a ztráty

8. Pracuji vědecky na základě aritmetiky a geometrie

8.1. Vznik medicíny založené na důkazu

8.2. Externí validita

8.3. Interní validita

8.4. Filosofický kontext

8.5. Na čem že je tedy ta medicína založená?

8.6. Evidence Based Practice

9. Rok 2000 n. l.: Ta pilulka je umělá. Na, sněz tenhle kořen…?

9.1. Paradoxy a problémy medicíny 21. století

9.2. Alternativní medicína

9.3. Mlčící medicína

10. Smím uznat jedině ty pravdy, jež se mému duchu představily tak jasně a zřetelně, že o nich nemohu pochybovat

10.1. Vnímání

10.2. Myšlení

10.3. Smysly vs. myšlení

10.4. Co se nám tedy představuje jasně a zřetelně?

11. O slepém věštci z Théb aneb o nebohém zdravotníkovi v postmoderní době

12. Jak jsme kalili ocel a jak kalíme sebe i čtenáře

12.1. Výzkumná strategie

12.2. Výzkumná metodika

Doslov

Použité zdroje

Abstrakt

RejstříkZPĚT na detail knihy