Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Sociální gerontologie

aneb Senioři mezi námi

Obsah

Předmluva

Postoje mladých lidí k seniorům

Senioři na pranýři

Postoje starých lidí k mladším osobám

Etika ekonomické úspěšnosti

Můžeme se domluvit?

Snahy o kvalitativní změny v nadnárodních dokumentech

Koncept zdravého stárnutí

Když seniory opouštějí síly

Nemocní senioři

Plíživá ztráta paměti

Vnitřní světy

Umírání a smrt

Jak správně motivovat pečující?

Přemýšlení o stáří a starých lidech

Informační minimum v heslech

Použitá literatura

Doporučená literatura

Souhrn

Summary

O autorceZPĚT na detail knihy