Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Buněčné kultury v medicíně

Obsah

Úvod

1. Laboratoře buněčných kultur a jejich vybavení

1.1. Laminární box

1.2. Inkubátor

1.3. Inverzní mikroskop a další vybavení

1.4. Vybavení ke sterilizaci roztoků

1.5. Kultivační nádoby

1.6. Feeder layer

1.7. Scaffoldy

2. Typy buněčných kultur

2.1. Morfologie kultur

2.2. Způsob růstu kultur

2.3. Typy kultur dle fenotypových vlastností

3. Replikativní stárnutí a buněčné linie

3.1. Replikativní stárnutí

3.2. Buněčné linie

3.3. Imortalizace buněk

4. Růstová charakteristika buněčných kultur

4.1. Růstová křivka

4.2. Přímo měřené parametry buněčných kultur

4.3. Parametry kultur vypočítané dle koncentrace buněk

4.4. Parametry kultur vypočítané dle adhezivity buněk

4.5. Další parametry ke sledování kultur

5. Kultivační média

5.1. Složení médií

5.2. Sérové doplňky a jejich náhrady

5.3. Antibiotika a antimykotika

5.4. Další doplňky médií

5.5. Základní typy médií

5.6. Příprava médií

5.7. Výměna médií

6. Metody a postupy používané při kultivaci buněk

6.1. Zakládání primárních kultur

6.2. Mechanická a enzymatická dezintegrace tkání

6.3. Pasážování buněk a zakládání subkultur

6.4. Použití selekčních kultivačních médií

6.5. Centrifugace

6.6. Další způsoby izolace buněk

6.7. Klonování buněk

6.8. Adaptace buněk na odlišné prostředí

6.9. Autentizace buněk a zkřížená kontaminace buněčných kultur

7. Chemická a mikrobiální kontaminace buněčných kultur

7.1. Chemická kontaminace kultur

7.2. Mikrobiální kontaminace kultur

8. Zvyšování objemu kultivovaných buněk

8.1. Scale-up o malých objemech u adherentního způsobu kultivace

8.2. Scale-up o malých objemech u suspenzního způsobu kultivace

8.3. Scale-up o větších objemech a bioreaktory

9. Zmrazování buněk

9.1. Poškození buněk mrazem a kryoprotektivní látky

9.2. Průběh řízeného zmrazování a vitrifikace

9.3. Rekonstituce buněk

10. Příklady využití buněčných kultur

10.1. Kultivace virů

10.2. Cytogenetika

10.3. Testování xenobiotik a sledování patogeneze chorob

10.4. Biotechnologie

10.5. Další využití kultur

Přílohy

Literatura

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy