Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Otorinolaryngologie

Obsah

Předmluva

Introduction

1. Ucho a vestibulární aparát

1.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

1.2. Vyšetřovací metody

1.3. Patologie ucha

1.4. Traumata v oblasti ucha

1.5. Základní chirurgické výkony v oblasti ucha

2. Nos a vedlejší dutiny nosní

2.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

2.2. Vyšetřovací metody

2.3. Patologie nosu a vedlejších dutin nosních

2.4. Onemocnění slzných cest

2.5. Základní chirurgické výkony v oblasti nosu a vedlejších dutin nosních

3. Dutina ústní, hltan

3.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

3.2. Vyšetřovací metody

3.3. Patologie dutiny ústní a hltanu

3.4. Základní chirurgické výkony v oblasti dutiny ústní a hltanu

4. Slinné žlázy

4.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

4.2. Vyšetřovací metody

4.3. Patologie slinných žláz

4.4. Základní chirurgické výkony v oblasti slinných žláz

5. Jícen

5.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

5.2. Vyšetřovací metody

5.3. Patologie jícnu

6. Hrtan a trachea

6.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

6.2. Vyšetřovací metody

6.3. Patologie hrtanu a trachey

7. Štítná žláza

7.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

7.2. Vyšetřovací metody

7.3. Patologie štítné žlázy

7.4. Příštítná tělíska

7.5. Základní chirurgické výkony v oblasti štítné žlázy

8. Ostatní problematika zevního krku

8.1. Základy klinické anatomie a fyziologie

8.2. Vyšetřovací metody

8.3. Rezistence na krku, uzlinový syndrom

8.4. Blokové disekce krčních uzlin

9. Syndrom spánkové apnoe

9.1. Spánek

9.2. Poruchy spánku

9.3. Dýchání ve spánku

9.4. Syndrom spánkové apnoe a chrápání

9.5. Diagnostika OSAS

9.6. Léčba obstrukčního syndromu spánkové apnoe

9.7. Specifika OSAS v dětském věku

9.8. Diagnosticko-léčebné schéma SAS

10. Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii

10.1. Hlavní úkoly sestry v péči o pacienty po ORL operacích

10.2. Hlavní úkoly sestry v pooperační péči o pacienta po totální laryngektomii

10.3. Specifika tracheostomické kanyly

10.4. Aplikace vybraných ošetřovatelských modelů v péči o pacienty po ORL operacích

Přehled použitých symbolů a zkratek

Literatura doporučená k rozšíření jednotlivých témat

Souhrn

Summary

Rejstřík

 ZPĚT na detail knihy