Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Informovaný souhlas

Proč a jak?

Autoři

Autorka

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

 

Recenzenti

JUDr. Jan Mach

Advokátní kancelář, Praha; ředitel právního oddělení České lékařské komory, Praha

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismuZPĚT na detail knihy