Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Medicína založená na důvěře

O nebohém pacientovi v postmoderní době

Autoři

AUTOŘI

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických a preklinických oborů

PhDr. Danica Slouková, CSc.

Gymnázium Přípotoční, Praha

doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

Sanatorium Pronatal, Praha

 

RECENZENTI

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

Gynekologicko-porodnická ambulance Levret, Praha

prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

CzechGlobe, AV ČR, Brno a Univerzita Karlova, Praha

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice, PrahaZPĚT na detail knihy