Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Sociální gerontologie

aneb Senioři mezi námi

Autoři

AUTORKA

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Fakulta humanitních studií UK v Praze

 

RECENZENTI

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologické centrum, Praha; Fakulta humanitních studií UK v Praze

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika, 1. lékařská fakulta UK a VFN v PrazeZPĚT na detail knihy